Tüm Devlet Yardımları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Tüm Devlet Yardımları

 

SANAYİ YATIRIMLARINA VERİLEN DESTEKLER VE TEŞVİK

PROGRAMLARI :

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/sanayi-yatirimlari/md1203011615

TİCARET BAKANLIĞI DEVLET YARDIMLARI REHBERİ :

https://ticaret.gov.tr/data/5b87fac913b8761160fa1cf0/Devlet_Yardimlari_Rehberi.pdf

Ticaret Bakanlığı Kolay Destek Sayfası : https://kolaydestek.gov.tr/

94-6401 Sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkında Karar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Destekleri İle İlgili Mevzuat :

6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6015.pdf

Devlet Desteklerini İzleme Ve Denetleme Kurulunun Görev Ve Yetkileri İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik :

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15034&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

https://www.hmb.gov.tr/kategori/devlet-destekleri-genel-mudurlugu/sayfa/1

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Destekleri Mevzuat Listesi :

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/02/2020-Ocak-Liste-Duyurusu.pdf

 

Mal İhracatına Yönelik Devlet Destekleri

2018-12 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar

C Şekeri Desteği : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005-3.htm

https://www.tarimorman.gov.tr/SDB/Duyuru/210/C-Sekeri-Teblig-Degisikligi

"İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/34)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ", 26.02.2020 tarihli ve 31051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 •  

2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Pazara Giriş Belgeleri, Test/Analiz Raporları, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri

 

 •  

2014-4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar

 

 •  

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri

 

 •  

2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde İşbirliği Kuruluşlarının proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması yürütülmektedir.

 

 •  

2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

 

 •  

2009-5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

 

 •  

2008-2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

 

 •  

2006-4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi

 

 •  

2000-1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ

 

Hizmet Sektörüne Yönelik Destekler

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati


Genel Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği
 

Markalaşmaya ilişkin Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

Yurt Dışı Teknik Müşavirlik Hizmetleri Destekleri

https://ticaret.gov.tr/destekler/yurt-disi-teknik-musavirlik-hizmetleri-destekleri

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar'ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Destekleri İle İlgili Mevzuat :

6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6015.pdf

https://www.hmb.gov.tr/kategori/devlet-destekleri-genel-mudurlugu/sayfa/1

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Destekleri Mevzuat Listesi :

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/02/2020-Ocak-Liste-Duyurusu.pdf

KOSGEB Destekleri : https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler

Eximbank Kredileri : https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri

 

Yatırım Teşvik İlgili Mevzuat :

 

 1. 14.06.2012Sayı: 2012/3305

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018201

 1. 16.10.2016Sayı: 2016/9495

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018202

 1. Sayı: 2016/9495

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar Ekleri

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018203

 1. Sayı: 2018/11201

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/diger/mc0403018204

 

 1. Sayı: 2012/1

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/teblig/mc0403011415

 1. 27.12.2019Sayı: 2019/1

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/teblig/mc0403011416

 1. Sayı: 2018/1

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

https://www.sanayi.gov.tr/mevzuat/teblig/mc0403011417

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Yatırım Programları

SANAYİ YATIRIMLARINA VERİLEN DESTEKLER VE TEŞVİK

PROGRAMLARI

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/sanayi-yatirimlari/md1203011615

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Diğer Destekleri (AR-GE Destekleri)

https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/c65cca912af6/hizmet-standartlari

https://www.sanayi.gov.tr/uygulamalar

https://biltek.sanayi.gov.tr/

https://gbs.sanayi.gov.tr/

TÜBİTAK Destekleri : https://www.tubitak.gov.tr/   Destekler Bölümü

Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri :

https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DESTEKLERİ

https://www.tkdk.gov.tr/

Kalkınma Ajansı Destekleri (Ankara Kalkınma Ajansı Örneği İle) :

https://www.ankaraka.org.tr/tr/icerik/destekler_209

https://www.serka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/39-soruda-kalkinma-ajanslari-destekleri.pdf

Kredi Garanti Fonu Mevzuatı :

 

https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/bilgi-merkezi/yasal-duzenlemeler