İHRACATÇILARA HUSUSİ PASAPORT


İHRACATÇILARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT

İSTENEN EVRAKLAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

İhracatçılara hususi pasaport; firma sahibi, firma ortağı (tek ortaklı şirketler) veya firma çalışanına (son üç ay SGK internet çıktısıyla tevsik edilir) verilebilmektedir. Firma sahibinin veya ortağının eşine ve çocuklarına damgalı hususi pasaport verilmemektedir.

 

ÖNEMLİ UYARI

Pasaportların iadesi, iptali ve bildirim (Madde 10)

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportunu en geç 3 iş günü içerisinde iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce de derhal pasaportu veren il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport bu il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine Kargo veya Elden Sunulacak Evraklar :

İlk aşamada bize (OAİB Genel Sekreterliğine) aşağıda belirtilen evraklarla (firma sahibi, ortağı veya çalışanı olmasına göre 6 evrakla) elden veya kargo ile başvurada bulunabilirsiniz. E-Posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

1- Pasaport Başvuru Dilekçesi (Dijital ortamda doldurulması gerekmekte olup,  el yazısıyla doldurulan evraklar kabul edilmemektedir!) Dilekçenizde firmanızın bulunduğu ile göre Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü (Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri İletişim Bilgileri) belirtmeniz ve firma antetli kağıdınıza print etmeniz gerekmektedir.  

2- İhracatçı Firma Yetkilileri için hususi damgalı Pasaport Talep Formu (Form elektronik ortamda eksiksiz doldurulmalıdır. Formun çıktısı ön ve arka yüzü tek sayfa (arkalı önlü olarak) alınmalıdır. Pasaport Talep Formu birden fazla kişi için başvuru yapılmasına uygundur. Bu durumda evrak bütün müracaat sahipleri tarafından ayrı ayrı imzalanmalıdır. (Talep Formunda kaşe kullanılmaz) Müracaat eden kişilerin talep formunun arkasındaki bölümlere de Ad Soyadlarını yazmaları ve imzalarını atmaları gerekmektedir. Evrak, ıslak imzalı olmalıdır, Düzenlenme tarihi kısmı Bölge Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır, boş bırakılmalıdır) 

3- Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi

4- Güncel Ticaret Sicil Gazetesi örneği.

5- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerin geçerli imza sirküleri sureti.

6- Müracaat sahibi firma çalışanı ise başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla geçmişe dönük  tam zamanlı 3 aylık SGK bildirgesinin aslı. (E-Bildirge kabul edilir).  SGK sistemi üzerinden alınan “Sigortalı Hizmet Listesi” evrakıdır. Müracaat sahibine ait e-devlet üzerinden alınan 4A hizmet dökümleri geçersizdir. (Bu belge müracaat sahibi firma ortağı veya sahibi ise gerekli değildir.)

7- Müracaat sahibi, firma sahibi (tek ortaklı şirketler) veya ortağı ise firmanın güncel sahipliğini/ortaklık yapısını gösteren ticaret sicili gazetesi veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı ve diğer belgeler. (Bu belge müracaat sahibi firma çalışanı ise gerekli değildir.)

 

ÖRNEK TALEP FORMU (FORMU DOLDURMADAN ÖNCE MUTLAKA OKUYUNUZ!)

PASAPORT BAŞVURU DİLEKÇESİ TASLAĞI *** (Dilekçe firma antetli kağıdına çıktı alınmalıdır.)

PASAPORT TALEP FORMU *** (Talep Formu Düz kağıda önlü arkalı olarak çıktı alınmalıdır.)
 

 

*** WORD dosyanın dijital ortamda doldurulması gerekmekte olup,  el yazısıyla doldurulan evraklar kabul edilmemektedir! (Talep Formunun çıktısında Türkçe karakterler girildiği halde yabancı dil karakter olarak görülmektedir.)

- Form üzerinde herhangi bir sayı veya harfin elle düzeltilmemesi gerekmektedir. Elle düzeltilen formlar reddedilir!

- Form doldurulurken yazılan yazıların kutuları aşmaması gerekmektedir!

- Formda müracaat sahibi ve yetkili temsilci imzalarının belirtilen imza alanlarının üst tarafına veya birden fazla kişi için başvuruda sayfanın en altına atılması ve kesinlikle şirket kaşesi basılmaması ve imzaların Bölge müdürü alanına kesinlikle taşırılmaması gerekmektedir.

- Eksik belge ile müracaat halinde başvuru işleme alınmaz!

- Pasaport Talep Formu üzerinde silinti, kalıntı ya da karalama bulunmamalıdır!

- 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont ve varsa daha önce alınmış pasaportların İhracatçı Birliği Genel Sekreterliklerine ve Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmesine gerek bulunmamakta olup, anılan belgelerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine yapılacak başvuru esnasında ibrazı zorunludur!

- Pasaport Talep Formunda yer alan ''Düzenlenme Tarihi'', ''Firmanın Hususi Damgalı Pasaport Alabilecek Toplam Yetkili Sayısı'' ve ''Mühür'' kısımları İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince doldurulmaz/mühürlenmez. Bu kısımlar, Bölge Müdürlüğünce doldurmak ve mühürlenmek üzere boş bırakılır.

- Pasaport Talep Formu tüm ilgililerce ıslak imza ile imzalanır.

- Pasaport Talep Formuna atılacak imzalar "Müracaat Sahibi Ad-Soyad-İmza" ve "Firmanın Temsil ve İlzama Yetkili Temsilcisi Ad-Soyad-İmza" yazılarının üstündeki boşluğa atılmalıdır. Yazıların altındaki boşluk boş bırakılmalıdır.

- Pasaport Talep Formunun arkasındaki Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü Yetkilisinin Telefon Numarası ve Dahili Numarası bölümü boş bırakılmalıdır. Bu bölüm Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğünce doldurulacaktır.

 

AYRINTILI VE NET BİLGİ İÇİN:

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Eğitim ve Dökümantasyon Şubesi

Kubilay YAPICIOĞLU

Tel : 312- 447 27 40  Dahili : 2012

E-Posta : yapiciogluk@oaib.org.tr

Kargo Adresi : Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

 

DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.