DYS Tanımlama İşlemleri


DYS KAYIT EVRAKLARI HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

Firmanızın DYS kaydı için doldurulması gerekli olan evraklar mail ekindedir. DYS kaydı sonrasında destek başvurusunda bulunduğunuzda herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için evraklarınızı hazırlarken aşağıdaki uyarıları dikkate alınız! 

EK A FORMU İÇİN: 

    1. Formun sol aşağı kısmında yer alan Yararlanıcı Unvanı (isim veya kaşe) bölümüne ya firmanızın tam unvanı yazılmalı ya da firmanızın kaşesi ile kaşelenmelidir. Sağ aşağı kısımda yer alan Ad-Soyad ve İmzalar bölümüne yetkili kişi/kişilerin ad ve soyadları yazılıp ıslak imza ile imzalanmalıdır.

(!) EK A formu borçlandırıcı nitelikte bir taahhütname olduğu için İmza Sirkülerinde en yetkili kişi(ler) Adı-Soyadı yazılması ve bu kişi(ler)ce imzalanması gerekmektedir.

(!) EK A, EK B, EK C formları İmza Sirkülerinde temsile yetkisi olan (münferit/müşterek) aynı kişi(ler) tarafından imzalanmalıdır. (Vekaletname ile diğer kişilerce imza yetkilisi yerine imza atılamaz!)

EK B FORMU İÇİN:

EK B formu eksiksiz ve dijital ortamda doldurulmalıdır. Bu formda belirttiğiniz vergi dairesi ile MERSİS sisteminde kayıtlı vergi daireniz aynı olmalıdır (Üyesi olduğunuz Ticaret Odasını arayarak ya da MERSİS sisteminden vergi dairenizi güncelleyebilirsiniz).

Künye Bilgileri Bölümü: İstenen bilgileri eksiksiz doldurunuz. Sadece VRHİB için DYS kaydı başvurusunda bulunsanız bile IBAN No zorunlu bilgidir boş bırakmayınız. (eksik/fazla rakam girilmemesi için TRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX formatında yazınız.) (Herhangi bir ihracatçı birliği üyeliğiniz yoksa aşağıdaki üç başlığı boş bırakınız. Herhangi bir işaretleme yapmayınız.)

    1. İlgili İBGS: OAİB işaretlenmelidir

    2. Üyesi Olunan İhracatçı Birliği: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri değil aşağıdaki Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan ve üyesi olduğunuz ihracatçılar birliğinin adını yazınız.

OAİB Bünyesinde Bulunan İhracatçılar Birlikleri
a. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
b. Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
c. Orta Anadolu Mobilya, Kağıt Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği
d. Ankara Demir Ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği
e. Makine Ve Aksamları İhracatçıları Birliği
f.    İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
g. Savunma Ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği
h. Süs Bitkileri Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

    3. Birlik Üye No: Birlik üye numaranızı yazınız. (Birlik Üye numaranızı ve üyesi olduğunuz ihracatçılar birliğini bilmiyorsanız 0312 447 27 40 – 230 (Ali Bey) ya da 145 (Burak Bey) dahili numaralarını arayarak öğrenebilirsiniz.) Birlik Üye numaranızı ve üyesi olduğunuz ihracatçılar birliğini bilmiyorsanız https://www.tim.org.tr/tr/uyelik-sorgulama linkinden vergi numaranızla sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.

Faaliyet Gösterilen Sektör ve Marka Bilgileri Bölümü:

1. NACE kodu ve adı zorunludur, marka (sadece marka adı yazılmalıdır) varsa yazın yoksa boş bırakın herhangi bir şey yazmayın. 2. Farklı marka adları aynı NACE kodu ile ilişkili ise her bir Marka adını farklı satıra yazıp aynı NACE kodunu tam karşısına tekrar yazınız. 

Üye Olunan Kuruluşlar Bölümü:

1. Varsa üyesi olduğunuz diğer ihracatçı birlikleri ve üyesi olduğunuz diğer kuruluşlar kısmını doldurunuz.

Temsile Yetkili Kişiler Bölümü:  

1. EK A, EK B ve EK C formunda imzası olacak kişi/kişilerin bilgileri girilmeli, tarih kısmına imza tarihi yazılmalı ve ilgili kişi(ler)ce imza kısmı ıslak imza ile imzalanmalıdır.

EK C FORMU İÇİN:

EK C formu eksiksiz ve dijital ortamda doldurulmalıdır. EK C formunun doldurulma amacı firmanın devlet desteği başvurularının kim (yetkilendirilen kullanıcı ve yetki kapsamı bölümüne yazılan kişidir) tarafından yapılacağını belirlemektir.

Yaralanıcı Bilgileri Bölümü:

1. Unvanı: Firma Unvanı yazılmalıdır

2. MERSİS No: Firmanın MERSİS numarası yazılmalıdır (güncel ticaret sicil gazetenizdeki MERSİS NO yazılmalıdır.)

3. Vergi No: Firmanın vergi numarası yazılmalıdır

4. Temsile Yetkili Kişi ya da kişiler: EK A, EK B ve EK C formunda imzası olacak kişi/kişilerin ad ve soyadları yazılmalıdır

5. İmzalar: Temsile yetkili kişi ya da kişiler kısmına adı yazılan/lar tarafından imzalanmalı ve imza tarihi yazılmalıdır

Yetkilendirilen Kullanıcı ve Yetki Kapsamı Bölümü: Bu bölüme bilgileri yazılan kişi firmanızın/kuruluşunuzun DYS kullanıcısı olarak yetkilendirilecektir. İhracat destek ödeme başvuruları için DYS sistemine bu kişinin TC Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi ile e-devlet üzerinden girilebilecektir.

1. Yetkilendirilen kullanıcı MERSİS yetkilisi ise, yalnızca EK C formunun eksiksiz doldurulması yeterlidir.

2. Yetkilendirilen kullanıcı firma çalışanı ise firma çalışanı olduğunu gösteren son aya ait SGK hizmet dökümü ile birlikte kullanıcının T.C. Kimlik fotokopisi de gönderilmelidir. (Gönderebileceğiniz uygun belge niteliğindeki SGK Belge taslakları örnek teşkil etmesi amacıyla mail ekinde iletilmiştir. SGK belgesinde firma unvanı tam olarak görünmelidir, eksik olmamalıdır.)

3. Yetkilendirilen kullanıcı firma çalışanı değilse EK C formu noter onaylı olmalıdır ve kullanıcının T.C. Kimlik fotokopisi de gönderilmelidir.

4. Herhangi bir ihracatçı birliği üyeliğiniz varsa yetkili olacağı modüllerin hepsine tam yetki verebilirsiniz. Ancak herhangi bir ihracatçı birliği üyeliğiniz yoksa sadece hizmet sektörü destekleri ve vergi resim harç istisna belgesi için tam yetki verebilirsiniz.

5. Yetki Başlangıç ve Yetki Bitiş tarihi: Zorunlu alandır, boş bırakmayınız. Yetki başlangıç tarihine formu hazırladığınız tarihi yazabilirsiniz. Yetki bitiş tarihini ise İmza Sirküleri yetki bitiş tarihini aşmayacak şekilde yetki başlangıç tarihine en fazla 3 yıl ekleyerek belirleyebilirsiniz.


GÖNDERİLMESİ GEREKEN DİĞER EVRAKLAR:

1. İmza Sirküleri veya İmza ve yetkileri gösterir Noter Onaylı Yönetim Kurulu Kararı

2. Ortaklık yapısını (sermayenin ortaklara dağılımını) gösterir güncel Ticaret Sicil Gazetesi veya Elektronik Ortamda Alınan Ticaret Sicil Belgesi

(Anonim şirketleri için Ticaret Sicil Gazetesinde sermaye bilgisinin yer almadığı durumlarda, (sermayenin ortaklara dağılımını gösteren) Noter Onaylı Karar Defteri, (sermayenin ortaklara dağılımını gösteren) Noter Onaylı Hâzirun Cetveli veya Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden alınacak Firma Durum Belgesi (sermayenin ortaklara dağılımını gösteren) ibraz edilmelidir.)

3. Kapasite Raporu (tüm sayfaları olmalıdır) (varsa)

İstenen evraklar hazırlandıktan sonra DYS kayıt başvurusu için ilgili evrakları firma KEP adresiniz ile OAİB Genel Sekreterliği KEP adresine (oaib@hs01.kep.tr) gönderiniz. İstenen evraklar DYS sistemine (künye evrakları) ayrı ayrı kaydedileceği için KEP ile gönderirken her bir evrak ayrı bir pdf formatında (EK A, EK B, EK C, İMZA SİRKÜLERİ, TİCARET SİCİL GAZETESİ, SGK, KİMLİK FOTOKOPİSİ, KAPASİTE RAPORU) yüklenmelidir!

FİRMANIN DYS KAYDI GERÇEKLEŞTİRİLDİKTEN SONRA DYS’YE GİRİŞ İÇİN;

Google Chrome kullanarak yetkilendiren kullanıcının E- Devletine E-devlet şifresi ile giriş yapıp • ARAMA bölümüne DYS yazınız ve İhracat Destekleri (Mal Ticareti) Uygulaması (DYS) (Ticaret Bakanlığı) seçeneğine basınız ve DYS ekranına atanana kadar devam ediniz. Buradan destek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

DYS Kaydı İçin Gerekli Temel Evraklar :

OAİB DYS BAŞVURU DİLEKÇESİ

    1. EK-A

    2. EK-B

    3. EK-C

    4. SGK BELGE TASLAĞI ÖRNEĞİ 1

     veya

    5. SGK BELGE TASLAĞI ÖRNEĞİ 2

Ticaret Bakanlığı DYS Sayfası

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ GİRİŞ | LOGİN

Sisteme giriş için tıklayınız. (DYS'ye tanımlanma işlemleri yapılmış yararlanıcılar giriş yapabilir)

☆ Desteklere Yönelik Soru ve Sorunlarınız İçin İletişim Adresleri

Desteklerin içeriğine, kapsamına ve inceleme süreçlerine yönelik bildirimlerin ilgili incelemeci birimlere iletilmesi gerekir. Destek türlerine göre ilgili birimlerin iletişim adreslerine aşağıda yer verilmiştir. Teknik sorun ve tespitleriniz için Destek Yönetim Sistemi e-posta adreslerinden, desteklere yönelik genel bilgilendirme, içerik, kapsam ve başvuruların aşamalarına yönelik bilgi talepleri için aşağıda yer verilen ilgili mercilerden destek alabilirsiniz.

☆ DYS Kılavuzları ve Dikkat Edilecek Hususlar

Destek Yönetim Sistemi Sıkça Sorulan Sorular | Kılavuzlar | Sunumlar

Resmi Gazetede Yayımlanan Belge Listeleri (D1, D3, H1)

Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3), Hariçte İşleme İzin Belgeleri (H1)

Destek Yönetim Sistemine İlişkin Tebliğ

TİCARET BAKANLIĞI DESTEK YÖNETİM SİSTEMİNE İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (İHRACAT: 2019/7)

Genelge (13.04.2023)

Bu Genelge, DYS'yi kullanacak yararlanıcıların sisteme tanımlanması, kullanıcıların yetkilendirilmesi ve sistemin işleyişine ilişkin usûl ve esasları kapsar.

EK A Sistem Kullanım Taahhütnamesi (04.08.2022)

DYS’yi kullanacak yararlanıcıların başvurularında "EK A Sistem Kullanım Taahhütnamesi"ni sunmaları gerekmektedir.

EK B Yararlanıcı Bilgi Formu (04.08.2022)

DYS'de yer alacak yararlanıcılar, sisteme tanımlanma başvurularında “Yararlanıcı Bilgi Formu'nu (EK B)” sunmaları gerekmektedir.

EK C Kullanıcı Yetkilendirme Formu

Yararlanıcılar, işlemleri gerçekleştirecek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvurularını “Kullanıcı Yetkilendirme Formu (EK C)” ve ekinde yer alan belgelerle yapmaları gerekmektedir.

EK C-2 İç Kullanıcı/İncelemeci Yetki Talep Formu (13.04.2023)

Bakanlık Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı, Bölge Müdürlükleri, İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleri, TCMB vb iç kullanıcı ve incelemeci olarak sistemde tanımlı paydaşlar için DYS kayıt başvuru formu.

EK D Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu

Yararlanıcılar, yetkilendirilen kullanıcılarının yetkilerinin azledilmesine yönelik başvurularını “Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formu” (EK D) ile yapmaları gerekmektedir.

EK E Başvuru Merkezleri (07.12.2021)


Ayrıntılı ve net bilgi için :

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Adres : Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

Tel : +90 (312) 447 27 40

Faks : +90 (312) 446 96 05

E-Posta : info@oaib.org.tr

KEP : oaib@hs01.kep.tr

ADI SOYADI GÖREVİ E-POSTA TEL/DAHİLİ
Ece Ülker​​​​​​​ DYS Kayıt bingole@oaib.org.tr Tel : 312- 447 27 40 Dahili : 1811​​​​​​​
Pınar Canbolat DYS Kayıt canbolatp@oaib.org.tr Tel : 312- 447 27 40 Dahili : 1816