Bilgi Güvenliği Politikası


OAİB olarak bilgi güvenliği politikamız dâhilinde,

• Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi, • Tüm üye şartlarına ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamayı,

• Birliğimize, üyelerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yönetmeyi,

• Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna birlik genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratmayı,

• Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileşen, gelişen ve yeni risklerin oluşmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi,

Taahhüt ederiz

OAİB GENEL SEKRETERLİĞİ