Hakkımızda


Ülkelerin gelişmelerinde büyük öneme sahip olan dış ticaretin en önemli ayağı ihracattır. İhracatın artması ülkede yaratılan zenginliği artırmakta, üretim verimliliğinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu önemi kavrayan ülkemiz, Mustafa Kemal ATATÜRK'ün imzasıyla 1937 yılında ilk İhracatçı Birliği'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.Kuruluş amaçları arasında ihracatın artmasına katkı sağlamak, mesleki dayanışmayı artırmak, ihracatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini düzenlemek, sorunlarına çözüm bulmak ve yol göstermek olan İhracatçı Birlikleri bugün için 61 adet olup, bu Birlikler 27 ihracatçı sektörde faaliyette bulunmaktadır.

Hızla gelişen ekonomiye paralel olarak 66 noktada faaliyet gösteren İhracatçı Birlikleri, hizmeti ihracatçıya götürme politikası çerçevesinde 31 ilde, 13 Genel Sekreterlik bünyesinde 35'i online İrtibat Bürosu olmak üzere ihracat merkezlerinin tamamına yakınını doğrudan hizmet kapsama alanına dahil etmişlerdir.Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılar, faaliyet alanlarına göre ilgili İhracatçı Birlikleri'ne üye olmaktadır. Her İhracatçı Birliği'nin dört yılda bir seçimle yenilenen bir Yönetim Kurulu bulunmaktadır.

Kısa adı OAİB olan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlği; 1989 yılında Ankara'da çimento, cam, seramik ve diğer toprak ürünleri ihracatçılarına hizmet vermek amacıyla faaliyete geçmiştir.

Sekiz Birlik içerisinde "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği", "Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği", “Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği”, "İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği" ve "Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği" sektörlerinde Türkiye genelinde tek İhracatçı Birlikleridir. Hizmetlerine ihracatın gerçekleştirildiği her yerde devam eden Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Ankara merkez olmak üzere, Konya ve Ankara Lojistik Üssü Kazan irtibat büroları ile faaliyet göstermektedir.

OAİB'İN HİZMETLERİ

OAİB, kurulduğu tarihten bu yana, kuruluş amacı ve vizyonu doğrultusunda, iştigal alanındaki alt sektörlerin sorunlarını dile getiren, çözüm yolları üreten, yurt içi ve yurt dışı platformlarda üyelerini başarıyla temsil eden bir yapıya kavuşmuştur. Ancak bu yeterli görülmeyip, küreselleşen ve her geçen gün gelişen dünyaya en iyi şekilde uyum sağlamak ve edindiği bilgileri üyelerinin hizmetine sunmak için her yeniliğe kendisini adapte ederek çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Bilgi Danışma Merkezi aracılığıyla ihracatçılarımızın her türlü dış ticaret, gümrük, pazar bulma (ithalatçı ve distribütör iletişim bilgileri), belgeler, ihracat, ithalat prosedürleri ve mevzuatları, devlet yardımları dış ticarette karşılaşılan problemlerin çözümü, sektör, ülke bilgileri, üretici firma bilgileri v.b. konularında talepleri karşılanmakta bu konudaki tüm sorular cevaplandırılmaktadır.
 • Faaliyet alanına giren konular çerçevesinde üretim, ihracat, ithalat, fiyatlar, uluslararası piyasalardaki rakipler ve mevzuat çerçevesinde oluşturulan bilgiler güncel bir biçimde izlenmektedir.
 • OAİB Genel Sekreterliği bünyesindeki İhracatçı Birlikleri MAYSİM, OSO, AR-GE Proje Pazarları, Tasarım Yarışmaları, Sektör Platformları, Tanıtım Grupları, v.b. spesifik projelerle ihracatçılarımıza ve ülkemize hizmet sunmaktadırlar.
 • Türkiye ihracatçılar rehberinin hazırlanmasına katkı sağlanmaktadır.
 • Hedef ülke ve ürünlerle ilgili olarak ihracatçıların gereksinim duyacağı her türlü bilgi derlenmekte ve dileyen üyelerin kullanımına hazır hale getirilmektedir.
 • Günlük, haftalık ve aylık ihracat kayıtlar rakamları izlenmektedir.
 • Sektörlerimizin ve üyelerimizin ihracat potansiyelini değerlendirmek ve artırmak için hedef ülkelerde ürünlere ve pazara yönelik incelemeler yapılmakta ve sonuçları üyelerimize duyurulmaktadır.
 • Üyelerimizin ihracat sırasında karşılaştıkları sorunlar ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmekte ve çözümüne yönelik gerekli girişimler yapılmaktadır.
 • Üye firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla eğitim seminerleri gerçekleştirilmektedir.
 • Ulusal ve uluslararası kongre, seminer, sempozyum ve konferanslar izlenerek üyelerimiz bilgilendirilmektedir.
 • Alıcı ülke temsilcileri Türkiye'ye davet edilerek, üye ihracatçı firmalarla temasa geçmeleri sağlanmakta, ayrıca, hedef ülkelere ticaret heyeti ziyaretleri düzenlenerek, ziyaret edilen ülke işadamları ile ihracatçılarımız arasında birebir görüşmeler gerçekleştirilmektedir.
 • İhracatçılarımızın pazar yaratma çabalarına yardımcı olmak amacıyla mevcut pazarları geliştirmek ve hedef pazarlara girebilmek için hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara doğrudan ulusal katılım organizasyonu gerçekleştirildiği gibi, firmaların ulusal katılım organizasyonuyla ya da bireysel olarak katılabilecekleri diğer önemli fuarlar da üyelerimize duyurulmakta, ayrıca web sayfamızda yayınlanmaktadır.
 • "Makine Tanıtım Grubu-MTG (www.makinetanitimgrubu.com.tr)" , "Seramik Tanıtım Grubu-STG (www.turkishceramics.com)" Süs Bitkileri Tanıtım Grubu(www.susbitkileri.org), Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu(www.tfyi.gov.tr) ve Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu(www.tda.gov.tr)'nun çalışmaları yürütülmekte, bu kapsamda söz konusu sektörlerin ihracat potansiyeli ve algısı geliştirilmeye çalışılmaktadır.
 • Makine Sanayii Sektör Platformu", "Türk Makine Sektöründe Kalite Markası-TURQUM ) (www.turqum.com.tr)", "Ortak Satın Alma Organizasyonu (OSO) (www.osoline.net)", vb. projelerle makine sektöründe güç birliği sağlanmasına ve sektörün gelişmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
 • Mobilya Tasarım Yarışması, Seramik Tasarım Yarışması ve İklimlendirme Tasarım Yarışması gibi müsabakalar ile sektörlerin tasarım bilinci geliştitilmekte bu yönde üretkenlik, kalite, çeşitllilik sağlanmakta, sektörlerin rekabet gücü arttırılmaktadır.
 • Bünyesindeki 8 İhracatçı Birliğinin sounlarının, çözüm önerilerini, projelerinin tespit edildiği çalıştaylar tertiplenmekte böylelikle sektör sinerjileri sağlanmakta ve işbirliği bilinci geliştirilmektedir.
 • Makine Sektöründe aylık "Moment-Expo (www.moment-expo.com)" ve “Çiçek Vizyon Dergisi” yayımlanarak sektördeki gelişimler ve trendler hakkında bilgiler verilmektedir.
 • Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, TİM işbirliği İstanbul, Ege ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nin katkısıyla, mobilya sektörünün gelişimini desteklemek ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla her yıl "İhracatçı Birlikleri-Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması (www.designforexport.org) düzenleyerek sektöre yeni tasarımlar kazandırılmaktadır.
 • Yurt dışındaki Ticaret Müşavirliklerimiz tarafından periyodik olarak Genel Sekreterliğe ulaştırılan ithalat talepleri ve işbirliği teklifleri düzenli olarak üyelerimize ve diğer ilgili kuruluşlara iletilmektedir. Ayrıca, söz konusu bilgiler WEB sitemizde de (www.oaib.org.tr) yayınlanmaktadır.
 • Gerek Genel Sekreterlik merkez ve irtibat bürolarından, gerekse e-Birlik sistemi üzerinden gümrük beyannameleri onaylanmakta ve takibi yapılmaktadır.
 • Kayda bağlı, konsinye ve bedelsiz ihracat işlemleri yerine getirilmekte ve ihracatçılara bilgi verilmektedir.
 • Firmaların ihracat işlemleri sırasında karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır.
 • "Performans ve Güvenirlik Belgesi" düzenlenmektedir.
 • İhracat mevzuatının hazırlanması ve ülkemizin uluslararası düzeydeki ilişkilerinin düzenlenmesi hakkındaki çalışmalara katılım sağlanmakta ve bu konudaki sektör görüş ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmektedir.
 • İhracata yönelik devlet yardımları ve destekleri kapsamındaki müracaatlar değerlendirilmektedir.
 • ATR, EUR-1, EUR-MED düzenlenmektedir.

OAİB'nin Hizmetlerine İlişkin Doküman İçin TIKLAYINIZ.