FERHAT AKYÜZ VE BURAK AKTER İLE ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK, ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2020) VE RİSKLERİ


Ferhat AKYÜZ ve Burak AKTER'in anlatımları ve sunumlarıyla, 2023-2024 Yılı OAİB Genel Sekreterliği Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Programı 6. Modülü (6. Haftası) kapsamında “Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms 2020) ve Riskleri” eğitimi 13 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.00 – 12.30 ve 14.00 – 17.00'de Zoom-Webinar uygulaması üzerinden çevrim içi olarak, 144 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 

Eğitim sonunda Ferhat AKYÜZ ve Burak AKTER, katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamışlardır.