Özel Hizmet Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nde görev yapmak üzere Özel Hizmet Sözleşmeli 1 (Bir) personel alımı yapılacaktır.

Genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlara haiz isteklilerin başvurularını 16/07/2019 tarihine kadar Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne şahsen ulaştırmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Birlikler ve TİM dahil, herhangi bir işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olan,
 • En az 4 yıl deneyim sahibi. (Büro işleri /İhracat Uygulamaları-İşlemleri, Dış Ticaret vb. )
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olan,
 • Dokümantasyon ve raporlama disiplini olan,
 • Çözüm odaklı olan,
 • Takım çalışmasına yatkın
 • Başvuru sahiplerinin 2017 veya 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden alınan KPSS P3 puanı ve İngilizce dilinden 2017, 2018 ve 2019 yılına ait yabancı dil sınavlarından (YDS veya e-YDS) aldıkları puanlar dikkate alınarak sıralama yapılacak ve uygun görülen adaylar mülakata davet edilecektir.

GÖREV TANIMI

Genel Sekreterliğimizin İhracat Uygulamaları ve Üyelik Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilecek olup, ihracat onay prosedürleri ve üyelik işlemlerinden sorumlu olunacaktır.