İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu

İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu

İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu; işlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde, bu ürünlerdeki tarım paylarını belirten ve kimyager tarafından onaylanmış, Gümrük Yönetmeliği ek-15'te yer alan belgedir.

EK-15

İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİNİN BEYAN FORMU/ANALİZ SONUÇ RAPORU (I)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II)

Analiz Sonucu            :

 

 

Tahlili Onaylayan                                          Rapor Tarihi               :

        Amir                                                      Rapor Numarası         :

 

                                  

Kimyager

 

 

Mühür                                                İmza    :

                                                           İsim     :