Hurda Bakır, Hurda Alüminyum, Hurda Kağıt İhracatıyla İlgili Evraklar ve İşlemler

       İhracat 2006/7 sayılı " İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ "  ve Tebliğ de yapılan değişiklikle (21.04.2011 tarihinde yayımlanan İhracat 2011/6 Sayılı Tebliğ)  kayıt altına alınmış olan hurda bakır, atık kağıt ve karton ile hurda alüminyum ihracında Ekonomi Bakanlığı İl Müdürlüğü Ürün Grup Başkanlıklarına ilgili evraklarla başvuru yapılması gerekmektedir.

Hurda Bakır Beyanname

Hurda Kağıt/Alüminyum Beyanname

- Üretim Konusuyla İlgili Üretici Derneklerine ve İhracatçı Birliklerine Üye Üç İmalatçı Firmadan Beyannamede Belirtilen Maddelerin Üretimde Kullanılmayak Evsafta Olduğuna Dair Alınan Yazı

- Üretici Derneklerine ve İhracatçı Birliklerine Firmaların Üye Olduğunu Gösterir Yazılar.

- Ürünlerin Kilosunu Gösteren Kantar Fişi

2006/7 Sayılı Tebliğ

2011/6 Sayılı Tebliğ

Hurda bakır, alüminyum ve kağıt ihracatı için firmalar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince İMMİB'e yönlendirilmektedirler. Daha sonra kayıt işlemleri tamamlanmaktadır.