Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

HELAL VE KOŞER SERTİFİKALARI

Helal Sertifikası

Gıda maddelerinin, İslam ülkelerine ve Müslüman tüketicilerin yoğun olduğu bazı ülkelere ihracatında Helal Sertifikası gerekebilmektedir. "Helal" Arapça bir kelimedir. Yasal, meşru, geçerli manasındadır. Onun karşıtı olan "haram" kelimesi ise yasal olmayan, gayrı meşru, geçersiz manasındadır. Yiyecek ve tüketim maddeleri söz konusu olduğunda helal şartı, İslam dinine göre standart sınırdır.

İslam dinine göre kesin olarak helâl sayılan gıda maddeleri; inek, koyun, deve ve keçi sütü, bal, balık, sarhoşluk vermeyen bitkiler, taze veya tabii olarak dondurulmuş meyveler, yer fıstığı, Antep fıstığı, fındık, ceviz gibi kabuklu ve reçineli meyveler, buğday, arpa, pirinç, çavdar, yulaf gibi taneli gıdalardır. Sığır, deve, koyun, keçi, geyik, tavuk, ördek gibi hayvanların ve av kuşlarının etleri de helâldir. Ancak İslâmi usule göre kesilmiş olmaları şarttır.

İslami usulle kesme ise şöyle yapılmaktadır: Öncelikle hayvanı kesecek olan insan Müslüman olmalıdır. (Ehl-i Kitap da olabilir). Hayvan yere yatırılmalıdır. Gırtlağı üç ana kan damarının kesilebilmesi için keskin bir bıçakla yarılmalıdır. Hayvanın gırtlağının acı vermeden kesimi esnasında, kesen şahıs Allah'ın adını zikretmeli veya "Bismillah Allah-u Ekber" gibi duayı tekrar etmelidir.

Haram; gayri meşru, meşru olmayan manasına gelen bir Arapça kelimedir. Kuran-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in sünnetinin ışığında İslam âlimlerinin haram olduklarında görüş birliği ettiği maddeler; domuz, domuz eti ve domuz ürünleri, kan ve kandan yapılmış ürünler, etobur hayvanlar, yırtıcı kuşlar, sürüngenler, kesilmeden önce ölmüş hayvanın parçaları, İslâmi usulle kesilmemiş, Allah'tan başkası adına kesilmiş eti helâl hayvanlar, sürüngen ve böcekler, şarap, etil alkol ve ispirto, alkol ve tüm sarhoşluk veren maddeler ve bu belirtilen ürünlerden herhangi biri ile karıştırılmış gıdalardır.

Kısaca özetlenecek olursa alkol kullanmadan, eti helal ve kesimi İslami usulle yapılan hayvansal veya bitkisel tabanlı katkı maddeleri %100 helal kabul edilir. Yenmesi haram kılınmış veya kesimi İslami usulle yapılmamış hayvansal kaynaklı veya bitkisel olduğu halde alkolle muamele görmüş maddelerden yapılmış katkı maddeleri %100 haram kabul edilir. Pek çok şeye açıkça helal, ya da açıkça haram denemeyebilir. Bunların sorgulanması gerekebilir veya helal mi, haram mı tespitini tam yapabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulabilir. Mesela sanayi ürünü gıda maddeleri, ihtiva ettikleri, jelâtin gibi, enzim gibi, lesitin gibi, mono ve digliserid gibi katkı maddelerinin kökenleri hakkında veya üretim safhasında kullanılan yöntemler hakkında net bir bilgiye sahip olunamadığı zaman da şüpheli bir durum söz konusu olur. Yenmesi haram kılınmış veya İslami usulle kesilip kesilmediği, bitki kökenli olduğu halde alkolle muamele yapılıp yapılmadığı bilinmeyen katkı maddeleri de şüpheli kabul edilir.

Helal sertifikalama; muteber, ehil ve tarafsız bir kurumun, söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir. Helal Sertifikası ülkemizde; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), çeşitli ülkelerin ilgili kurumları tarafından akredite edilmiş bulunan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES), ilgili kurumlar ve akredite uluslararası sertifikalandırma kuruluşlarının Türkiye'deki temsilcilikleri tarafından verilmektedir.

Hangi Durumlarda Helal Sertifikasına İhtiyaç Vardır?

Helal sertifikalama, Müslüman tüketici için, kabul edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için gereklidir. Bu husus dünyadaki 1,5 milyar Müslüman'ı ve de helal ürün yemeği tercih eden diğer milyonlarca insanı kapsamaktadır.

HACCP Ve ISO Sertifikalarının, Helal Sertifikası İle İlişkisi Nedir?

HACCP, sınaî gıda ürünleri için önemli bir kalite yönetim sistemidir. Helal kavramı ile kısmen uyumlu olabilir. HACCP uygulaması, üreticinin güvenli ürün üretme hususunda gerekli şartları sağladığını gösterir. ISO ise, helal kavramı ile kısmen uyuşabilen bir diğer önemli kalite yönetim sistemidir. ISO uygulaması, üreticinin, tutarlı kalitede ürün üretmek için gerekli şartları sağladığını gösterir.

Helal sertifikalama kurumu, Helal sertifikalama programını uyguladığı zaman HACCP ve ISO şartları yanında helal olma şartları da bir arada gerçekleştirilmiş olmaktadır. HACCP ya da ISO sertifikaları yalnız başına bir ürünün, helal ürün olmasını sağlamaz fakat helal bir ürün HACCP ya da ISO sertifikaları olmaksızın imal edilebilir.

Helal Sertifikalanmış Ürünler İçin Pazar Alanı Nedir?

Helal sertifikalanmış ürünler için pazar çok büyüktür. Dünyadaki 1,5 milyar Müslüman'ı, milyonlarca Helal sertifikalanmış ürün tercih eden insanı kapsamaktadır. Amerika'da 10 milyon, Avrupa'da 25 milyon, Afrika'da 300 milyon, Asya'da 850 milyon, Ortadoğu'da 250 milyon Müslüman yaşamaktadır. Kaynaklar, Helal ürün pazarının yıllık talebinin 200 milyar ABD Doları civarında olduğunu belirtmektedir.

Helal Sertifikalamanın Yararları Nelerdir?

Helal Sertifikalama;

- Ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar,

- HAACP, ISO ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir,

- Ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.

- Çeşitli ülkelerde açılan fuarlarda katılıma ve firmanın avantaj sağlamasına imkan verir.

Sertifikalandırma kuruluşları, gıda üreticisinin öncelikle ISO ve HACCP sertifikasına sahip olmasını, ISO ve HACCP standartlarına uygun üretimde bulunmasını şart koşabilmektedir. Bu iki sertifikaya sahip olan firma için aranan ilave ölçüt, "İslamilik"tir. Yani, ham maddesinden, mamul ürüne kadar, ürünün ve üründe kullanılan katkı maddelerinin üretim aşamalarını ve yöntemlerini, paketleme malzemelerini ve sağlık ve temizlik uygulamalarını kapsayan tüm işlemlerin "İslâmî Yiyecek Kuralları"na aykırı bir nitelik taşımaması halinde o ürüne sertifikalama işlemi uygulanır.

Sertifikalandırma sırasında başvuru sahibi firmadan; ürünün pazarlama alanı, aynı tesislerde ve aynı üretim makineleriyle imal edilen diğer ürünler, ürünün içeriğinde yer alan katkı maddeleri ve bu katkı maddelerinin hangi ülkelerin hangi firmalarından temin edildiği gibi bilgiler istenebilmektedir.

Başvuru sahibi firma, şu hususları görüşmek ve bilgi almak üzere ziyaret edilmektedir:

- Sertifikalandırma şartları,
- İşyeri denetimi,
- Helâl sertifikalamada atılacak adımlar,
- Ürünler,
- Üretim yerleri,
- Üretim malzeme-donanım standartları,
- Pazarlama alanları ve yöntemleri,
- Ham maddeler,
- Katkı maddeleri,
- ISO ve HACCP programı ve sertifikaları,
- Paketleme malzemelerinin geri dönüşümü,
- Depolar ve depolama, saklama ölçütleri ve şartları,
- Sağlık uygulamaları ve sağlık yönünden etkileri,
- Temizlik ve hijyen uygulamaları.

Elde edilen belge ve bilgilerle birlikte, ürün numuneleri üzerinde yapılacak ayrıntılı test ve tahlillerin sonuçları, sertifikalandırma kuruluşu tarafından değerlendirilerek ürünün sertifika alıp alamayacağına karar verilir.

 

 

 

 

 

HELAL GIDA VE HELAL SERTİFİKA…

TANIM:

Helal Gıda kavramı, uluslararası The Codex Alimentarius Komisyonu dokümanlarında “İslami kurallar doğrultusunda izin verilen gıda” anlamında yer almakta ve “İslami kurallara göre yasak olan herhangi bir unsuru içermeyen, bu unsurlardan arındırılmış yerlerde veya cihazlarda hazırlanan-işlenen-taşınan ve depolanan, bu durumların dışında üretilen herhangi bir gıda ile hazırlama-işleme-taşıma ve depolama aşamasında direkt temasta olmayan ürün olarak” tanımlanmaktadır.

HELAL SERTİFİKA NEDİR?

Helal sertifikalama, muteber, ehil ve tarafsız bir kurumun, söz konusu üretimi denetlemesini, helal standartlarla uygunluk içerisinde üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir yöntemdir. Gıdalarda helal olma şartı ile birlikte, sağlığa uygunluk ve safiyet de olması gereken şartlardır. Ayrıca Helal Sertifikalama. Ülke yönetiminin kontrol birimlerine gıda emniyeti konusunda destek hizmeti de sağlar.
HİTAP ETTİĞİ PAZAR (NÜFUS)

Son elli yılda yüzde 250 civarında bir artışla 1.8 milyara ulaşan ve şu anki yıllık %2.9’luk artış oranı baz alındığında, 24 yıl içerisinde ikiye katlayarak 3.6 milyar kişiye ulaşacağı tahmin edilen Müslüman nüfusun dağılımı şu şekildedir:

• Asya (Türkiye 72 milyon dahil) 1.240 milyon
• Afrika 490 milyon
• Avrupa (Rusya 27 milyon dahil) 52 milyon
• Kuzey Amerika 7 milyon
• Güney Amerika 3 milyon
• Okyanusya 1 milyon
TOPLAM 1.793 milyon

HİTAP ETTİĞİ PAZAR (DEĞER)

Dünya üzerinde 112 ülkeye yayılmış 1.8 milyar Müslüman tüketici potansiyeline sahip helal gıda pazarının, yıllık 150 milyar dolarlık işlem hacmine sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bu tüketici topluluğunun 1,3 milyarı İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkede yaşamaktadır. Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ile Çin’deki geniş Müslüman kitleler, helal gıda ürünleri için çekici bir pazar oluşturmaktadır.

Hâlihazırda helal gıda ürünleri için en güçlü iki pazar olan Güneydoğu Asya ülkelerinde 241 milyon, Ortadoğu ülkelerinde ise 186 milyon Müslüman yaşamaktadır.

1.8 milyar Müslüman tüketicinin helal gıdayı benimsemesi sağlandığı takdirde, global helal gıda pazarının yıllık 860 milyar dolara ulaşması rahatlıkla mümkün görünmektedir. Bu da, dünya yıllık ticaretinin % 7’sine karşılık gelmektedir.

 

 

 Helal Sertifikası Almak İçin;

TSE (Türk Standarları Enstitüsü) Helal Gıda Belgelendirmesi Helal Belgelendirme kapsamında,

 

Gıda mamulleri;

Et ve et mamulleri,

Süt ve süt mamulleri,

Yumurta ve yumurta mamulleri,
Tahıl ve tahıl ürünleri,
Bitkisel ve hayvansal kökenli sıvı ve katı yağlar,
Meyve ve sebzeler ve bunların mamulleri,
Şeker ve şekerleme mamulleri,
Meşrubat (Alkolsüz içecekler),
Bal ve yan mamulleri,
Besin takviyeleri,
Gıda katkı maddeleri,
Enzimler,
Mikro organizmalar,
Balık ve balık ürünleri,
Su,

Kakao ve kakao ürünleri,

Çay ve çay ürünleri,

Kahve ve kahve ürünleri,

Yağlı tohumlar,

Baharatlar ve çeşni maddeleri,

Özel beslenme amaçlı gıdalar,

Nişasta ve nişasta ürünleri,

Hazır yemekler,

ürün gruplarına göre TS OIC/SMIIC 1 standardı dikkate alınarak belgelendirilmektedir. Talebinize göre bu başvurular geçerlilik süresi 1 yıl olan helal ürün belgelendirme modeline göre veya geçerlilik süresi ürünün raf ömrü ile sınırlandırılan helal parti malı uygunluk belgelendirme modeline göre değerlendirilmektedir.

 

Gıda hizmet ve tesisleri;

 

Yemek fabrikası/ Toplu yemek mutfağı,                           
Lokanta,                                                                        
Kafeterya,  
Pastane,                                  
hızlı yemek servis yerleri,                                  
Market


hizmetleri kapsamında TS OIC/SMIIC 1 ve TS 13571 standardları dikkate alınarak belgelendirilmektedir.-    
Başvuru hakkında sunum için tıklayınız.
-    
Online başvuru için tıklayınız.
-   
Helal Gıda başvuru formu için tıklayınız.
-    Helal Belgeli Firmalar

 

Türk Standartları Enstitüsü

Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar / Ankara TÜRKİYE

 

Santral Tel: 0312 416 62 00

 

 

 

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama
(GİMDES) Araştırmaları Derneği

http://www.gimdes.org/helal-sertifikasi-nedir.html


TEKSTİLKENT A25 BLOK Kat 3 NO:51-52-53
Esenler, İSTANBUL
34235

TEL : +90 212 438 33 18 (PBX)
FAKS : +90 212 438 33 19

Helal El Kitabı

Kırmızı Et Kesimhaneleri Helal el kitabını indirmek için tıklayınız

Beyaz Et Kesimhaneleri Helal el kitabını indirmek için tıklayınız

Diğer Firmalar Helal el kitabını indirmek için tıklayınız

KAS CERT INT.

http://www.kascert.com/goster.aspx?metin_id=780

 

Yeni Hizmet Adresi
Kazım Dirik Mahallesi Kurtuluş Caddesi No:27 Kat:3   BORNOVA İZMİR

Tel : +90 232 435 61  00             (Santral)
        +90 506 345 24 00

Faks : +90 232 435 61 20

http://www.kascert.com/kascert/YuklenenResimler/Image/ikonlar/information_mail.jpg

Koşer Sertifikası (Kosher Certificate)

Ürünlerin Musevi kurallarına göre hazırlandığını göstermekte olup, kalite, sağlığa uygunluk ve güveni simgelemektedir. İsrail'e ihraç edilecek gıda ürünlerinde Musevi dinine uygunluğu belgeleyen "Koşer Sertifikaları" aranmaktadır. KOSHER'in açılımı "uygun ve tam" demektir.

Bu sertifika Musevi dini mensuplarının yoğun olarak yaşadıkları ülkelere ihracatta da önemli bir unsur olarak görülmektedir. Ürünlerin yöneldiği İsrail pazarlarındaki dindarlık durumuna göre kurallar katılaşabilmektedir. Dünyada toplam Yahudi nüfusu 14 Milyon civarında olup, bu nüfusun yaklaşık % 40'ı İsrail'de yaşamaktadır. İsrail'de gıda maddelerinin Koşer olması yasal olarak zorunlu değildir. Ürünlerin Koşer olması tercih sebebi olabilirken, Koşer belgelendirmesinin getirdiği maliyet, ürünlerin fiyatının yükselmesine neden olmaktadır. Koşer konusunda en hassas ürünler, et ve süt ürünleridir. İsrail'e gıda ürünleri ihraç eden firmalarımızın Koşer sertifikası ile ilgili olarak karşılaştıkları en önemli sorunun, Koşer olarak yapılan üretimin getirdiği maliyet artışları olduğu görülmektedir.

Bazı ürünler için ülkemizdeki Hahambaşılıkça verilen sertifika yeterli olmakla birlikte, dinen kritik konumda olan (özellikle et-süt ve mamulleri) ürünlere İsrail'deki din otoritelerinin yerinde çalışma yaparak caizlik kazandırması gerekebilmektedir. Gıda ürünlerinin dışında, Koşer Sertifikası şartının, yaygın olmamakla birlikte, bazı temizlik-hijyen ürünlerinde, tekstil ürünlerinde ve elektrikli ev aletlerinde de arandığı durumlara rastlanmaktadır.

Dünya genelinde bir milyondan fazla koşer ürün tüketicisi, koşer kurallarına uygun bir yaşam düzenine uygun olarak yaşamakta, koşer ürünleri tüketmektedir. Koşer ürünlerde, tüm girdilerin ve yardımcı maddelerin koşer şartlarına uygun olması gerekir. Kullanılan üretim hattının da koşere uygun olması gözetilir. İşlem gören ürünlerin üretim takibi yapılabilmelidir. Koşer ürün tüketicilerinin bu ürünleri kolaylıkla bulabilmeleri önemli olduğundan, etiketlerde koşer logolarının yer alması avantaj sağlayacaktır.

Etleri gıda maddesi olarak tüketilebilecek hayvanların türleri üzerinde çok önemli sınırlamalar bulunmakla birlikte, bu şekilde tüketilmesine olur verilen hayvanların bunları kesecek özel eğitim almış uzman din görevlilerince kesim öncesi özel bir muayeneden geçirilmesi ve en azından görünür bir sakatlık ve sağlıksızlığının bulunmaması, usulüne uygun olarak kesilirken acı çekmelerine imkân verilmemesi ve kanının tamamen akıtılmış bulunması yanında, kesim akabinde iç organlarının muayene edilip gıda olarak tüketilmesine engel bir hastalık ya da sakatlığının bulunmadığının saptanmış olması esastır. Gıda maddesi olarak tüketilebilecek balık türlerinde de sınırlamalar getiren beslenme kuralları, öteki deniz ürünlerini, yumuşakçalarını ve kabuklularını beslenme bakımından kapsam dışı olarak tanımlar. Gıda maddesi olarak tüketilebilecek bitkisel ürünlerin türleri üzerinde önemli sınırlamalar bulunmasa da, bunların her türlü zararlı, böcek, asalak ve haşarattan arındırılmış bulunduğunun saptanmış olması çok önem taşımaktadır. Musevi dini inanışındaki gıda maddeleri ve beslenme tüzüğü, gıda maddesi olarak tüketilmesine olur verilen ister hayvansal olsun isterse bitkisel kaynaklı ürünlerin; kaynağından itibaren pişirime hazırlanması, pişirim ve sofraya sunum aşamalarında da belli birtakım kurallara uyulmasını gerektirir. Bu arada hiçbir şekilde kan yenemeyeceği gibi, et ve et ürünleriyle süt ve süt ürünlerinin bir arada ve/veya belirlenenden daha kısa aralıklarla yenmemesi de Koşer şartlarındandır.

Musevi dini kuralları gereğince tüketilmesine cevaz verilen gıda maddeleri için düzenlenen "Koşer Belgesi", bu gıda maddelerinin kaynağından sunumuna kadar geçen süreçte yukarıda kısaca ve ana hatlarıyla izah edilmeye çalışılan koşullara uygun olarak hazırlandığının gözlenerek saptandığını teyit eden bir belgedir.

"Koşer" kavramı gıda olarak tüketilecek maddeler dışında; örneğin yenmesine olur verilmeyen hayvanların ve bunların ürünlerinin belli birtakım başkaca amaçlarla da kullanılmamasını içerir. Ancak buradaki sınırlamalar kullanım amaçları ve koşullarıyla doğrudan bağlantılıdır.

Koşer Sertifikası Almak İçin;

Kosher Certification

http://www.kosher.com.tr/iletisim/iletisim-formu

 

DENET GIDA Üretİm pazarlama ve Denetİm A.Ş.

KardeŞler Sk. No: 46/C
Levent / İstanbul

telefon:

+90 212 278 00 11

+90 212 278 01 73

faks:

+90 212 278 01 53

E-posta:

info@denetgida.com.tr

denetgida@gmail.com

Yükselen Patent

Adres: Fulya Mah. Denizhan Sok. No:3 Kat:3-4 P.K.: 34440 Şişli/İSTANBUL

Tel: 0212 250 99 09

Fax: 0212 250 75 43

Gsm: 0532 559 94 11

mail: info@yukselenpatent.com.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konuyla İlgili Devlet Yardımları

2014 / 8: Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Karar 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yerine düzenlenmiştir. (Konuyla ilgili olarak Helal Sertifikası desteklenmekte olup Koşer Sertifikası destek kapsamından çıkartılmıştır.)

 

2014 / 8: Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Karar

 

İlgili Mevzuat

 

 

KOSGEB Belgelendirme Desteği

DESTEK UNSURLARI

(1) İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.

(2) Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye destek verilmez.

(3) Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL'yi aşamaz.

(4) Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL'dir.

DESTEK BAŞVURUSU, DEĞERLENDİRME VE ONAY

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Belgelendirme Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2'de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

(2) Hizmet Merkezine Program ve destek başvurusu yapmadan önce ilgili kurum/kuruluşlara başvuru ve ödeme yapmış olan işletmeler Program süresi içinde belge almaları kaydıyla başvuru yapabilirler. Bu durumda yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın bu ödemeler destek kapsamında değerlendirilir.

(3) Hizmet Merkezi, başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

ÖDEME

(1) İşletme, ekte yer alan Belgelendirme Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2'de belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar.

(2) Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur.

(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

(4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

 BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

 

ÖDEME TALEP FORMU NASIL DOLDURULUR?

 

KOSGEB Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

DESTEK UNSURLARI

(1) İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB Laboratuarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır. 

(2) Test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

(3) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL'dir.

DESTEK BAŞVURUSU, DEĞERLENDİRME VE ONAY

(1) Destekten yararlanmak isteyen işletme, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Başvuru Formu ve Tablo 2'de belirtilen belgeler ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapar.

(2) Hizmet Merkezi, başvuru sonucunu işletmeye yazı ile bildirir.

ÖDEME

(1) İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek ekte yer alan Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Ödeme Talep Formu ve Tablo 2'de belirtilen belgeleri Hizmet Merkezine sunar.

(2) Hizmet Merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur.

(3) Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

(4) İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

 BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

 

ÖDEME TALEP FORMU NASIL DOLDURULUR?

 

 

 

 

KOSGEB’in Ekonomi Bakanlığının Desteklediği  Programlara Benzer (Fuar, İş Gezisi, Tanıtım, Belgelendirme, Tasarım, Eğitim, Danışmanlık v.b.)  Destekleri (Genel Destek Programı) 

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7

Helal Sertifikası Örneği

Koşer Sertifikası Örneği
 


Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05