ALİ GİZER VE SİNEM KELEŞ (GTALLIANCE-GOALS&TARGETS ALLİANCE UK) İLE SÜRDÜREBİLİRLİK VE İŞ DÜNYASI İLİŞKİSİ

 

KALDER'in katkıları, Ali GİZER ve Sinem KELEŞ'in (GTALLIANCE-Goals&Targets Alliance UK) anlatımı ve sunumuyla, KALDER Genel Sekreteri Senem GÜNER'in moderatörlüğünde, "Sürdürebilirlik ve İş Dünyası İlişkisi Webinarı ”  17 Haziran 2021 tarihinde saat 15:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 104 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 

-Sürdürülebilirliği Anlamak ve Sürdürülebilirliğin Gelişimi

 

-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İş Süreçlerine Etkisi

 

-Sürdürülebilirlik Yönetimi

 

-Gelecek öngörüleri (Nasıl bir gezegen ve ekonomi hedefliyoruz?)

 

-Türkiye'nin Durumu

 

Sürdürülebilir bir gelecek kavramının ülkemizde benimsenmesi ve bu doğrultudaki uygulamaların hayata geçirilmesi yönündeki çalışmalar arttırılarak devam ettirilmelidir. Ancak sürdürülebilirliğin sadece birkaç büyük şirketin değil bütün iş dünyasının ortak meselesi olduğu bilinmelidir.Bu nedenle, büyük sanayi işletmelerinin sürdürülebilir üretim projelerinin tabana, KOBİ'lere yaygınlaştırılması gerekiyor. Bunun yolu da kamu-üniversite-özel sektör iş birliğinde bugünkünden çok daha fazla yol almamızdan geçiyor.

 

Buradan hareketle sürdürülebilirlik politikalarının iyi belirlenmesi ve hayata başarılı geçirilmesi yeni bir çabayı da beraberinde getirir Bu çalışmaların sürekli iyileşme sağlayarak devam etmesidir. iyi bir iç denetim sürecinin hem firmanın yönetim ve uygulama performansının hem de finansal ve operasyonel  risklerinin denetimini içermesi gerektiği söylenebilir. Bu nedenle iç denetim aynı zamanda firma faaliyetlerinin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesinde firmanın elinde bulunan son derece önemli bir araçtır. Önemli olan bu aracın gerektiği gibi ve etkin bir şekilde kullanılarak sonuçların firma faaliyetlerine yansıtılabilmesidir.

 

Eğitim sonunda Ali GİZER ve Sinem KELEŞ (GTALLIANCE-Goals&Targets Alliance UK), katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

 

Eğitimin Sunumu panelistlerimizin isteği doğrultusunda paylaşılmayacaktır.