Tüm Dış Ticaret Mevzuatı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz ?

Tüm Dış Ticaret Mevzuatı

 
Tim ve İhracatçı Birlikleri Mevzuatı 

 

https://www.oaib.org.tr/tr/kurumsal-tim-ve-ihracatci-birlikleri-mevzuati.html

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliği 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliği 

 

Ticaret Bakanlığı Mevzuat Listesi (Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı)

 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24308261

 

İhracat Mevzuatı :

https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat

İhracat Rejimi

https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/ihracat-rejimi

İhracat Rejim Kararı

 

İhracat Yönetmeliği

 

İhracat Tebliğleri

 https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/ihracat-rejimi/ihracat-tebligleri

 

İhracata İlişkin Diğer Mevzuat

 https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/ihracat-rejimi/ihracata-iliskin-diger-mevzuat

E-Ticaret Mevzuatı

https://www.eticaret.gov.tr/mevzuat 

Dahilde İşleme Rejimi

 https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi

 

Hariçte İşleme Rejimi

 https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/haricte-isleme-rejimi

 

Vergi, Resim, Harç İstisnası

 https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/vergi-resim-harc-istisnasi

 

Resmi Gazete'de Yayımlanan D1, D3, H, VRHİ Belge Listeleri

 https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/resmi-gazetede-yayimlanan-d1-d3-h-vrhi-belge-listeleri

Tüm Devlet Yardımları Mevzuatı

SANAYİ YATIRIMLARINA VERİLEN DESTEKLER VE TEŞVİK

PROGRAMLARI :

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/sanayi-yatirimlari/md1203011615

TİCARET BAKANLIĞI DEVLET YARDIMLARI REHBERİ :

https://ticaret.gov.tr/data/5b87fac913b8761160fa1cf0/Devlet_Yardimlari_Rehberi.pdf

Ticaret Bakanlığı Kolay Destek Sayfası : https://kolaydestek.gov.tr/

94-6401 Sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkında Karar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Destekleri İle İlgili Mevzuat :

6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6015.pdf

https://www.hmb.gov.tr/kategori/devlet-destekleri-genel-mudurlugu/sayfa/1

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Destekleri Mevzuat Listesi :

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/02/2020-Ocak-Liste-Duyurusu.pdf

 

Mal İhracatına Yönelik Devlet Destekleri

2018-12 Sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar

C Şekeri Desteği : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181005-3.htm

https://www.tarimorman.gov.tr/SDB/Duyuru/210/C-Sekeri-Teblig-Degisikligi

"İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/34)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ", 26.02.2020 tarihli ve 31051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 •  

2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Pazara Giriş Belgeleri, Test/Analiz Raporları, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri

 

 •  

2014-4 Sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar

 

 •  

2011-1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ

Yurt Dışı Pazar Araştırması, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik, Rapor, Danışmanlık, İleri Teknolojili Şirket ve Marka Satın Alma, Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri

 

 •  

2010-8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

2010/8 sayılı “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde İşbirliği Kuruluşlarının proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması yürütülmektedir.

 

 •  

2010-6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

 

 •  

2009-5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

 

 •  

2008-2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ

 

 •  

2006-4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi

 •  

2000-1 Sayılı İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ

 

Hizmet Sektörüne Yönelik Destekler

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati


Genel Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği
 

Markalaşmaya ilişkin Destek Mevzuatı

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

Yurt Dışı Teknik Müşavirlik Hizmetleri Destekleri

https://ticaret.gov.tr/destekler/yurt-disi-teknik-musavirlik-hizmetleri-destekleri

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar'ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Destekleri İle İlgili Mevzuat :

6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6015.pdf

https://www.hmb.gov.tr/kategori/devlet-destekleri-genel-mudurlugu/sayfa/1

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Destekleri Mevzuat Listesi :

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/02/2020-Ocak-Liste-Duyurusu.pdf

KOSGEB Destekleri : https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler

Eximbank Kredileri : https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik Sistemi

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Yatırım Programları

SANAYİ YATIRIMLARINA VERİLEN DESTEKLER VE TEŞVİK

PROGRAMLARI

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/sanayi-yatirimlari/md1203011615

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Diğer Destekleri (AR-GE Destekleri)

https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/c65cca912af6/hizmet-standartlari

https://www.sanayi.gov.tr/uygulamalar

https://biltek.sanayi.gov.tr/

https://gbs.sanayi.gov.tr/

TÜBİTAK Destekleri : https://www.tubitak.gov.tr/   Destekler Bölümü

Tarım ve Orman Bakanlığı Destekleri :

https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler

Kalkınma Ajansı Destekleri (Ankara Kalkınma Ajansı Örneği İle) :

https://www.ankaraka.org.tr/tr/icerik/destekler_209

https://www.serka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/39-soruda-kalkinma-ajanslari-destekleri.pdf

Kredi Garanti Fonu Mevzuatı :

 

https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/bilgi-merkezi/yasal-duzenlemeler

 

Özel Statülü Şirketler

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)

 https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/ozel-statulu-sirketler

Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)

 

A. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)
 

 

 • 2004-12 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge
 • EK-1

 
B. Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
 

 

 • 2004-4 Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge
 • EK-1

Serbest Ticaret Anlaşmaları

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari

 •  
Genel

 

 •  
Yürürlükte Bulunan STA'lar

 

 •  
Müzakere Süreci Tamamlanan STA'lar

 

 •  
Müzakere Süreci Devam Eden STA'lar

 

 •  
Taviz Değişimine Konu Olan Tarım Ürünleri

 

 •  
Menşe Kuralları ve Menşe Kümülasyonu Sistemi

 

İthalat Mevzuatı

https://ticaret.gov.tr/ithalat/ithalat-mevzuati

 •  
İthalat Rejimi

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/mevzuat/ithalat-rejimi

 •  
İthalat Rejimi Kararı (Karar 1995-7606)

 

 •  
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

 

 •  
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda 2020 Yılı Değişiklikleri

 

 •  
İthalat Yönetmeliği

 

 •  
İthalat Tebliğleri

 

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/dampinge-ve-subvansiyon/damping-ve-subvansiyon-ulusal-mevzuat

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun

 

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar

 

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (2005-9840)

 

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

 

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

 

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.01.2005-25698)

 

 •  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26.01.2006-26061)

 

 •  
Sübvansiyon Hesaplamaları Usul ve Esasları

 

 •  
Law on the Prevention of Unfair Competition in Imports

 

 •  
Decree on the Prevention of Unfair Competition in Imports

 

 •  
Regulation on the Prevention of Unfair Competition in Imports

 

 •  
İthalatta Korunma Önlemleri

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/korunma-onlemleri/korunma-onlemleri-ulusal-mevzuat

İthalata İlişkin Diğer Mevzuat

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ithalat-mevzuati/ithalata-iliskin-diger-mevzuat

 •  
474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun

 

 •  
2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

 

 •  
Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Hakkında Mevzuat

 

 •  
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar (2010/339)

 

 •  
Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (2011/1436)

 

 •  
Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Karar (2016/9073)

 

 •  
Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (2016/9166)

 

 •  
Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (2017/10236)

 

 •  
Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (2017/10929)

 

 •  
Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar (2018/11973)

 

 •  
Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 21)

 

 •  
Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1130)

 

 •  
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (2017/3)

 

 

Ticaret Politikası Savunma Araçları

https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari

 •  
Damping ve Sübvansiyon

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/damping-ve-subvansiyon

Başvuru ve Soru Formları

 

 •  
Uygulama Tebliğleri

 

 •  
Soruşturmalar

 

 •  
Yürürlükteki Önlemler

 

 •  
Yürürlükten Kalkan Önlemler

 

 •  
Önlemsiz Kapatılmış Soruşturmalar

 

 •  
Damping ve Sübvansiyon Ulusal Mevzuat

 

 •  
Damping ve Sübvansiyon Uluslararası Mevzuat

 

 •  
Korunma Önlemleri

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/korunma-onlemleri

 •  
Başvuru Formları

 

 •  
Soruşturmalar

 

 •  
Yürürlükteki Önlemler

 

 •  
Yürürlükten Kalkanlar

 

 •  
Önlemsiz Kapanan Soruşturmalar

 

 •  
Korunma Önlemleri Ulusal Mevzuat

 

 •  
Korunma Önlemleri Uluslararası Mevzuat

 

 •  
İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/izleme-ve-onlemlerin-etkisiz-kilinmasi

 •  
Yürüyen Soruşturmalar

 

 •  
Önlem Listesi

 

 •  
İzlem

 

 •  
Türk İhraç Ürünlerine Yönelik TPSA Önlemleri

 https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/turk-ihrac-urunlerine-yonelik-tpsa-onlemleri

· 


TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler

 

· 

Türk İhracatını Etkileyen Korunma Önlemleri Soruşturmaları ve Alınan Önlemler

 

· 

Türk İhraç Ürünlerine Karşı Uygulanan Anti-Damping Soruşturmaları ve Alınan Önlemler

 

· 

Türk İhraç Ürünlerine Karşı Uygulanan Telafi Edici Önlem Soruşturmaları ve Alınan Önlemler

 

· 

TPSA Önlemlerine İlişkin Son Gelişmeler

 Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı

https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani

 •  
Askıya Alma Sistemi

 

 •  
Sanayi Ürünlerinde Açılan Tarife Kontenjanları

 

 •  
Tarım Ürünlerinde Açılan Tarife Kontenjanları

 

 •  
Korunma Önlemleri Kapsamında Açılan Tarife Kontenjanları

 

 •  
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar

 

 •  
Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/18)

 

Ürün Güvenliği Mevzuatı

Ticarette Teknik Engeller

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ticarette-teknik-engeller

Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi'ne ulaşmak için tıklayınız.

AB Teknik Mevzuatına Uyum

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ab-teknik-mevzuat-uyumu

 •  
Yararlı Kaynaklar

 

 •  
CE İŞARETİ

 

 •  
DÜZENLENMEMİŞ ALAN

 

 •  
7223 SAYILI KANUN, 4703 SAYILI KANUN VE UYGULAMA YÖNETMELİKLERİ

 

 •  
AB Teknik Mevzuatın Gelişimi

 

Mavi Rehber

Mavi Rehber Türkçe'ye çevrilerek yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği'nce hazırlanan ve ürün kurallarının uygulanmasına ilişkin bilgiler içeren Mavi Rehber, Bakanlığımızca Türkçe'ye çevrilerek üreticilerimizin, ilgili Bakanlıklarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve ilgili tüm paydaşların hizmetine sunulmaktadır. 

Mavi Rehber'e ulaşmak için tıklayınız.

Uluslararası Gözetim Şirketleri

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/uluslararasi-gozetim-sirketleri

 •  
Yetkilendirme Listesi

 

 •  
Uluslararası Gözetim Şirketleri Listesi

Dış ticarete konu mallarla ilgili olarak kalite ve miktar kontrolü; depolama, yükleme, boşaltma ve nakil esnasındaki durumun tespiti ile döviz kuru ve mali şartlar da dâhil olmak üzere fiyat ve gümrük sınıflandırmasının doğruluğunun saptanması konusundaki uluslararası gözetim faaliyetleri yürütmek üzere Bakanlığımıza başvuran firma/kuruluşlara uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmektedir.

 

 •  
2017/E.1 sayılı Genelge ve Eki

 

 •  
2015/24 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ

 

 •  
2018/E.2 sayılı Genelge

 

 •  
2015-24 Sayılı Tebliğ Çerçevesinde UGŞ'lerin takip edeceği prosedüre ilişkin açıklamalar

 

 •  
2015/2 sayılı Genelge

 İthalatta Ürün Güvenli̇ği̇ Deneti̇mleri̇ ve Tareks

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ithalatta-urun-guvenligi-denetimleri-ve-tareks

 

İthalatta Denetimi Gerçekleştirilen Ürün Grupları

 Tarım Ürünlerinin Dış Ticaret Denetimleri

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/21)

· 


Firmaların Sınıflandırılması

 

· 

Laboratuvar Analizleri

 

· 

Uluslararası Faaliyetler

 

· 

Preseli Pamukların Tasnifi

 

· 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Yürütülen İthalat Denetimleri

 

· 

Hasat Dönemi

 TAREKS

TAREKS güvenlik, teknik mevzuata ve standartlara uygunluk ile kalite açısından tüketicimizi ve üreticimizi korumak amacıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda yapılmasına imkân veren web tabanlı bir uygulamadır.

İlgili Mevzuat: Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi

 •  
İzleme ve Raporlama

Ticaret Bakanlığı tarafından, PGD kuruluşlarından alınan bilgiler doğrultusunda, ülkemiz PGD faaliyetlerinin etkinliği ve yeterliliğini inceleyen yıllık raporlar hazırlanmakta ve Bakanlığın internet sitesi vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

 https://www.ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/izleme-ve-raporlama

 •  
PGDBİS

 

 •  
Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Stratejisi

 

 •  

 

Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Koordinasyonu

 

 •  
Yetkili PGD Kuruluşları ve Sorumlu Oldukları Ürün Grupları

 

 •  
Piyasa Gözetimi ve Denetiminde Yasal Altyapı

 

 •  
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Neden Önemlidir?

Avrupa Birliğince  Onaylanmış Kuruluşlar

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=792

Serbest Bölgeler Mevzuatı

https://ticaret.gov.tr/serbest-bolgeler/serbest-bolgeler-mevzuati

 •  
Serbest Bölgeler Kanunu

 

 •  
Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

 •  
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

 

 •  
Serbest Bölgelerde Türk Lirasıyla Yapılabilecek Ödemelere Dair Karar

 

 •  
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri

 https://ticaret.gov.tr/serbest-bolgeler/serbest-bolgeler-mevzuati/serbest-bolgeler-genel-mudurlugu-genelgeleri

Bölgede Çalışma Esaslarına İlişkin 1993/13 Sayılı Genelge

Giriş İzin Belgelerine İlişkin 1994/3 Sayılı Genelge

Kullanıcıların Açık Alan Stoklamalarına İlişkin 1994/6 Sayılı Genelge
Yeni Serbest Bölge İşlem Formu Uygulamasına İlişkin 1998/2 Sayılı Genelge
Faaliyet Ruhsat Müracaatlarının Değerlendirilmesi, Şube, Şube Adresli Firma vb İlişkin 2007/2, 2005/3 ve 1998/4 Sayılı Genelgeler
Mal Giriş-Çıkışlarına İlişkin 2017/5, 2011/1, 2005/5, 2000/1 ve 1998/5 Sayılı Genelgeler
Depolama Faaliyetlerine İlişkin 2010/2, 2001/4 ve 1999/1 Sayılı Genelgeler
Envanter Defterine İlişkin 2000/1 Sayılı Genelge

Serbest Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan Radyoaktif Maddelere İlişkin 2001/1 Sayılı Genelge

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelere İlişkin 2001/2 Sayılı Genelge

Serbest Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan Boyar Maddelere İlişkin 2001/5 Sayılı Genelge

Serbest Bölge Adresli Mallara İlişkin 2013-4 ve 2018-1 Sayılı Genelgeler ile Yapılan Değişikliklerin İşlenmiş Olduğu 2003-2 sayılı Genelge

Bazı Ürünlerin Bölge İçi Satışının Yasaklanmasına İlişkin 2006/1 Sayılı Genelge

Açık Alan Kira Sözleşmesinde ve Faaliyet Ruhsatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslara İlişkin 2006/3 Sayılı Genelge

Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin 2008/1 Sayılı Genelge

Kontrole Tabii Mallara İlişkin 2008/2 Sayılı Genelge

Faaliyet Ruhsatı Müracaatlarında Dikkate Alınacak Kriterlere İlişkin 2009/1 Sayılı Genelge
Serbest Bölgelerde Faaliyet Ruhsat Süreleri ve Müracaat Ücretlerine İlişkin 2009-3 Sayılı Genelge
Serbest Bölge İşlemlerinin SBBUP Yoluyla Gerçekleştirmesine İlişkin 2013/2 Sayılı Genelge
Kıymetli Eşya Lojistiği ve Borsa Kasa Hizmetine İlişkin 2017-4 sayılı Genelge ile Yapılan Değişikliklerin İşlenmiş olduğu 2015-1 sayılı Genelge 
Serbest Bölge İşletici Ve Bölge Kurucu Ve İşletici Şirketlerince Özel Hesaba Yapılacak Ödemelerin Yeminli Mali Müşavir Denetimine Tabi Tutulmasına İlişkin 2015-2 Sayılı Genelge
Açık Stok Sahasının İşletilmesine İlişkin 2018/4 Sayılı Genelge

Serbest Bölgelerde Proje ve İnşaat Sürelerine İlişkin 2019/3 sayılı Genelge
Serbest Bölgelerde Üstyapıların Kullanıcılar Tarafından Sigortalatılmasına İlişkin 2019/6 Sayılı Genelge

Serbest Bölgelerdeki Üstyapı Ve Taşınmazların Kiralanması, Devri, Satışı ve Yıkımına İlişkin  2019/7 Sayılı Genelge İle Yapılan Değişikliklerin İşlenmiş Olduğu 2019/4 Sayılı Genelge

Yabancı Personel Çalışma İzinleri Usul ve Esasları

 •  
Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları

 

 •  
Faaliyet Ruhsati Muracaat Formu

 

 

Avrupa Birliği

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi

 •  
Yanı Başımızdaki Dev Pazar Avrupa Birliği

 

 •  
Türkiye-AB Ortaklık İlişkisinin Kurulması, Ankara Anlaşması ve Katma Protokol

 

 •  
Gümrük Birliği

 

 •  
Gümrük Birliğinin Güncelleme Süreci

 

 •  
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Adaylık Süreci

 

 •  
Hukuki Metinler

 

 •  
Önemli AB Politikaları-Stratejileri

 

 •  
Tarım

 

 •  
Teknik Mevzuat

 

 •  
GTS

 

 •  
AKÇT

 

 •  
EUROMED

 

 •  
AB-DTÖ-Türkiye İlişkileri

 

 •  
Türkiye-AB Mali İlişkiler

 

 •  
AB Projeleri

 

 •  
Ticaret Politikası Savunma Araçları

 

 •  
Son Gelişmeler

Dış Ticaretle İlgili Uluslararası Ticari ve Ekonomik Anlaşmalar

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/ticari-ekonomik-anlasmalar

·  Ticaret ve Ekonomik İşbirliği (TEİ) Anlaşmaları

·  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları (https://www.sanayi.gov.tr/anlasmalar/yktk   YKTK anlaşmaları bilgi notlarını indirmek için tıklayınız.
Yürürlükteki anlaşmalar listesini indirmek için tıklayınız. )

·  Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi (ÇVÖ) Anlaşmaları (https://www.gib.gov.tr/uluslararasi_mevzuat )

·  Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) Metni ve Ekleri (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141211-1-1.pdf)

·  Dünya Ticaret Örgütü (https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/cok-tarafli-ve-bolgesel-iliskiler/cok-tarafli-iliskiler/dunya-ticaret-orgutu-dto)  (Anlaşma metni için tıklayınız.) (Ticaretin Kolaylaştırılması  Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması )

·  Hizmet Ticareti Anlaşmaları ve Müzakereleri

·  Gümrük Alanında  Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları (http://ab.gtb.gov.tr/ikili-iliskiler )

Hazine ve Maliye Bakanlığının İlgili Web Sayfası :

https://www.hmb.gov.tr/ikili-ve-cok-tarafli-iliskiler

Ülke Bazında Yapılan Anlaşmalar ve Ülke Mevzuatı, Ticaret Müşavirleri

Ülke Masaları ve Ticaret Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatı

https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati

 

Çok Taraflı Bölgesel İlişkiler

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/cok-tarafli-ve-bolgesel-iliskiler

 •  
Genel Bilgi

 

 •  
Çok Taraflı İlişkiler

 

https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/cok-tarafli-ve-bolgesel-iliskiler/cok-tarafli-iliskiler

 •  
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi

 

 •  
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi

 

 •  
Dünya Gümrük Örgütü

 

 •  
BM Avrupa Ekonomik Komisyonu

 

 •  
Ortak Transit Sistemi

 

 •  
Birleşmiş Milletler(BM)

 

 •  
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

 

 •  
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

 

 •  
G20

 

 

 •  
Bölgesel İlişkiler

 https://ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/cok-tarafli-ve-bolgesel-iliskiler/bolgesel-iliskiler

İİT Bilgi Notu

EİT Bilgi Notu

KEİ Bilgi Notu

D-8 Bilgi Notu

Ülke Bazında Yapılan Anlaşmalar ve Ülke Mevzuatı, Ticaret Müşavirleri

Ülke Masaları ve Ticaret Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatı

https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati

Uluslararası İlişkiler

https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/uluslararasi-iliskiler

 

İhracatta KDV İstisnası ve İadesi, İhraç Kayıtlı Satış Mevzuatı :

KDV Genel Uygulama Tebliği

https://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/KDV/kdv_genteb.htm

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 sayılı Kanun

Kambiyo Mevzuatı

https://www.hmb.gov.tr/finansal-piyasalar-ve-kambiyo-mevzuat

Kambiyo

 

 

Kredi Garanti Fonu Mevzuatı :

 

https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/bilgi-merkezi/yasal-duzenlemeler