Dış Ticarette Eğitim ve Danışmanlık Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Dış Ticarette Eğitim ve Danışmanlık

Günümüzde, ihracat pazarlamasının başarı ile gerçekleştirilmesinde, yetişmiş uzman elemanlara sahip olmanın önemi açıktır. Dış ticaret ile ilgili kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, üniversiteler ve bazı özel kuruluşlar tarafından "Eğitim Programları" düzenlenmektedir.

Bu kurum ve kuruluşların bazıları aşağıda belirtilen çeşitli konularda Eğitim Programları bulunmaktadır.

İhracata Yeni Başlayanlar İçin Eğitim Programları (Çalıştaylar)

Hedef kitlesi hiç ihracat yapmamış ya da sınırlı ihracat deneyimine sahip firmaların sahipleri ya da üst düzey yöneticileridir. 1 gün süreli olarak tasarlanmıştır. Bu programlarla amaçlanan, firmalarımızın ihracata başlamak için yapısal ve sistematik şekilde hazırlanmalarını ve katılımcıların uluslararası iş yapma yeterliliğine ulaşmalarını sağlamaktır.

Dış Ticaret Eğitim Programları

Hedef kitlesi aktif ve potansiyel ihracatçılar olan "Dış Ticaret Eğitim Programları"nda amaçlanan firma temsilcilerini ve yöneticilerini dış ticaret konusunda bilgilendirmek ve yeniliklerden haberdar etmektir. 1-3 gün süreli olan bu programlar kapsamında Türk Dış Ticaret Rejimi, İhracata Yönelik Devlet Yardımları, Gümrük Mevzuatı Uygulamaları, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, Eximbank Kredileri ve Kredi Sigorta Garanti Programları, İhracatta KDV İstisnası, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Bankacılık İşlemleri gibi çeşitli konular işlenmektedir.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Dış Ticaret Eğitimi Web Sitesine

http://egitim.oaib.org.tr/  adresinden Ulaşabilirsiniz.

Özel Konulu Eğitim Programları

Çoğunlukla 1 gün süreli ve hedef kitlesi dış ticaret alanında faaliyet gösteren firma temsilcileri ve imalatçılar olan "Özel Konulu Eğitim Programları"nın amacı; katılımcıları belirlenen konu ile ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmek ve yeniliklerden haberdar etmektir. İhracata Yönelik Devlet Yardımları, Dış Ticarette Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, Dış Ticarette Muhasebe İşlemleri "Özel Konulu Eğitim Programları"ndan bazılarıdır.

İş Yönetim Sistemi Seminerleri

Firmaların uluslararası rekabet güçlerini arttırmada hammadde girişinden pazarlama aşamasına, hatta ürün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen tüm aşamalardaki yönetsel sorunların çözümüne yönelik 1-2 gün süreli bir eğitim paketidir.

Ülke Sohbet Toplantıları

Yurt dışından dönen Ticaret Müşavirlerimizin görev yaptıkları ülkeye ilişkin bilgi ve birikimlerini aktardıkları 2-3 saat olarak planlanan "Ülke Sohbet Toplantıları"yla amaçlanan; ihracatçılarımıza ülkeyle ilgili genel bilgiler vermek, Türkiye ile ikili ticarette karşılaşılan sorunları paylaşmak ve bu ülkelerle ilgili güncel öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Eğitim Programlarının organizasyonu Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri ve Ticaret ve Sanayi Odalarının işbirliğiyle gerçekleşebilmektedir. Alınan talepler doğrultusunda eğitim konuları çeşitlendirilerek ve daha da yoğunlaştırılarak yurdun her yerinde, talep alınan her ilimizde ihracatçılarımızın ayağına hizmet götürülmektedir. Özelikle 2000 yılından itibaren yurt genelinde düzenlenen eğitim programlarının sayısında önemli artış kaydedilmektedir. Her yıl bir önceki yıla kıyasla daha fazla sayıda eğitim programı düzenlenmesi yönünde talep alınmakta ve bunların karşılanması yoluna gidilmektedir.

İhracat yapmayı düşünen ya da halen yapmakta olan firmalar; dış ticaret mevzuatı, ülkelerin mevzuatları ve yatırım imkânları, sektörlerin dünyadaki durumu, ihracata yönelik devlet yardımları, dış taleplere ulaşma, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği mevzuatı, uluslararası ticaret ve yatırımlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü, ihracat bedellerinin tahsili, lojistik ve taşıma hukuku, sigorta mevzuatı, bankalar mevzuatı, hukuki, idari, mali ve finansal açıdan şirketlerin yeniden yapılandırılması, uluslararası finansman sağlama teknikleri, sosyal güvenlik mevzuatı ile dış ticaret satış ve temsilcilik sözleşmeleri hazırlanması, yurt dışına yapılması planlanan yatırımlar ve yurt dışından Türkiye'ye yapılacak yatırım projeleri ve işbirlikleri ve benzeri konularda danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyabilmektedir.

Ayrıca, İTicaret Bakanlığı web sitesinde de ülkemizdeki dış ticaretle ilgili eğitim programları duyuruları yer almaktadır.

https://www.ticaret.gov.tr/ihracat/egitim 

Ticaret Bakanlığı Sanal Ticaret Akademisi :

https://akademi.ticaret.gov.tr/cms/Index/?ReturnUrl=%2f

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Dış Ticaret Eğitimi ile İlgili Faaliyetleri :

 

OAİB Genel Sekreterliği Eğitim Web Sitesi : https://egitim.oaib.org.tr/

İMMİB Akademi : https://akademi.immib.org.tr/

UİB Eğitimleri : http://uib.org.tr/tr/faaliyetlerimiz-egitimler.html

GAİB Eğitimleri : https://www.gaib.org.tr/tr/etkinlikler/kategori/egitim-2.html

EİB Kampüs : https://kampus.eib.org.tr/

İİB Eğitim : http://www.iib.org.tr/tr/aktuel-egitim-etkinlikleri.html

İTKİB Eğitim : https://portal.itkib.org.tr/Egitimler ; http://online.itkib.org.tr/egitim/egitimonline/login.aspx

DAİB Eğitimleri : http://daib.org.tr/form-3-egitim-seminerleri

DENİB Rğitimleri : http://www.denib.gov.tr/tr/aktuel-egitim-etkinlikleri.html

KİB Eğitimleri : http://www.kib.org.tr/tr/aktuel-egitim-etkinlikleri.html

DKİB Eğitimleri : https://dkib.org.tr/tr/search.html?q=E%C4%9Fitim

AKİB Eğitimleri : https://www.akib.org.tr/tr/faaliyetler-egitim-ve-seminerler.html

BAİB Eğitimleri : https://www.baib.gov.tr/tr/aktuel-egitimler.html

 
Eğitim ve Danışmanlık Konusunda İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hususundaki Destekler

UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi )

Kapsamında Danışmanlık ve Eğitim Destekleri

 

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2010-8-sayili-uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi-hakkind

 •  
UR-GE Tebliği (02.12.2016)

 

 •  
UR-GE Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
UR-GE Uygulama Usul ve Esasları ile DYS Üzerinden İşleyişine Dair Genelge (31.12.2019)

 

 •  
Devam Eden UR-GE Projeleri Listesi (Eylul 2019)

 

 •  
UR-GE Proje Hazırlama Kılavuzu (13 Haziran 2019)

 

 •  
UR-GE Projeleri (Bilgi ve Belgeler)

İşbirliği Kuruluşlarının proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizmas

 •  
UR-GE Tebliği (02.12.2016)

 

BİRİNCİ ALT BÖLÜM

İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve/veya Danışmanlık Faaliyetleri İle Proje Uzmanı İstihdamı

MADDE 10- (Değişik R.G. 19/12/2014 – 29210)

(1) UR-GE Projelerinin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer- Sayfa 3 / 8 tedarik zinciri analizi yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir, proje iş planı ve ihracat stratejisi hazırlanır ve projenin yol haritası belirlenir.

MADDE 11- (Değişik R.G. 2/12/2016 – 29906)

(1) UR-GE Projeleri kapsamında aşağıda yer alan faaliyetlere ilişkin giderler ile söz konusu faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin Genelge'de belirtilen giderlerin, en fazla %75'i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. - İhtiyaç analizi, - Eğitim hizmeti, - Danışmanlık hizmeti, - Kümenin yurt dışında tanıtımı MADDE 12- (Değişik R.G. 19/12/2014 – 29210) (1) UR-GE Projelerinin kümelenme anlayışı temelinde planlanması ile proje faaliyetlerinin organizasyonu ve koordine edilmesine yönelik olarak işbirliği kuruluşları tarafından istihdam edilen en fazla 2 uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75'i proje süresince desteklenir.

(2) Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli istihdam gideri esas alınır. (3) Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman personelin Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olması gerekir.

 •  
UR-GE Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETİ

 MADDE 7 –

(1) İşbirliği Kuruluşu, analiz sonuçlarını da göz önünde bulundurarak, Eğitim Faaliyeti Başvuru Formu (EK II-2) ve/veya Danışmanlık Faaliyeti Başvuru Formunu (EK II-3) doldurarak ekinde yer alan belgelerle birlikte faaliyet başvurularını Bakanlığa yapar.

(2) İşbirliği Kuruluşu, eğitim/danışmanlık faaliyetlerinde yapacağı hizmet alımlarında “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” listesinde 4., 5. ve 6. Bölge illerinde en az 2, diğer illerde en az 3 adet, yapılacak çalışmaların ayrıntılı planını ve bütçesini içeren teklif alır. İşbirliği Kuruluşu, en kaliteli hizmet en uygun fiyat prensibi doğrultusunda seçimini yapar ve seçtiği teklifi diğer tekliflere ilişkin belgelerle birlikte başvuru esnasında Bakanlığa sunar.

(3) İhtiyaç analizini gerçekleştiren hizmet sağlayıcının aynı projenin eğitim ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında hizmet vermemesi esastır. Özel durumlar Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

 (4) Proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri çerçevesinde § Eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli § Faaliyet organizasyonuna ilişkin giderler (Salon kirası, afiş-broşür bedeli, tercümanlık hizmeti) desteklenir.

 

2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Kapsamında Eğitim ve Danışmanlık Desteği

https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2011-1-sayili-pazar-arastirmasi-ve-pazara-giris-destegi-hakkinda-teblig

 •  
2011-1 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (22.02.2018)

 

 •  
2011-1 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

 •  
Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımı - Danışmanlık Desteği

 

 •  
Yurt Dışında Yerleşik İleri Teknolojiye Sahip Şirket Alımı - Danışmanlık Desteği

 

İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket ve Yurt dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği Kapsamında Danışmanlık Desteği

https://ticaret.gov.tr/data/5b8d958913b876125c08b435/UUE_2011_1_20082019.pdf

(2011/1-8) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

Genel Esaslar (Değişik: 05/04/2018)

MADDE 8 –

(1) Tebliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası kapsamında, yılın hesaplanmasında destek ödeme başvuru tarihi esas alınır.

(2) İleri teknolojiye sahip yurtdışı şirketin alım bedeli, şirketin satın alımına yönelik sözleşme tutarı ile satın alınacak şirkete ilişkin danışmanlık firmasınca hazırlanmış Şirket Değerleme Raporu dikkate alınarak Bakanlık tarafından değerlendirilir.

(3) Destekten yararlanacak şirketin Bakanlığa sunacağı ileri teknolojiye sahip yurtdışı şirkete ait Şirket Değerleme Raporu, 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan yönetim danışmanlığı firmaları veya, a) ISO 10668 (Markaların Finansal Açıdan Değerlemesine İlişkin Gerekli Hususları Düzenleyen Uluslararası Standard), International Valuation Standards Council-IVSC (Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi) tarafından ortaya konan uluslararası standardlar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2003–18/07/2003 tarih ve 2003/34 sayılı Kurul Haftalık Bülteni'nde ilan edilmiş olan “Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere İlişkin Esaslar” başlıklı 17/07/2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararı çerçevesinde faaliyet gösteren,

b) Şirket değerlemeye ilişkin uluslararası ve yerel düzeyde danışmanlık tecrübesine ve farklı ülkelerdeki uygulamalar konusunda bilgi birikimine sahip olan,

c) Finansal, ticari, hukuki ve yönetim danışmanlığı verecek departmanları bulunan,

d) Fiilen ve kesintisiz olarak en az 5 yıldır faaliyette bulunan,

e) Raporu hazırlayacak danışmanları, şirket değerlemeye yönelik en az 5 yıllık danışmanlık tecrübesine sahip olan, danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

4) İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışı Şirket Değerleme Raporunun aşağıdaki hususları içermesi gerekir.

a) Şirket değerlemesinde kullanılan yöntem ve yöntemin kullanılış nedeni,

b) İleri teknolojiye sahip yurtdışı şirketin piyasa değeri,

c) İleri teknolojiye sahip yurtdışı şirketin mevcut finansal durumu/karlılığı,

d) İleri teknolojiye sahip yurtdışı şirketin iş modeli, personel, tedarikçi ve müşteri yapısı hakkında detaylı bilgi.

(5) Destekten yararlanacak şirket, Bakanlığa sunacağı ileri teknolojiye sahip yurtdışı şirkete ait Şirket Değerleme Raporu için, Tebliğ'in 8 inci ve 9 uncu, Genelge'nin 7 nci maddesi kapsamında sağlanan desteklerden faydalanabilir.

MADDE 9 - (1) (Değişik: 11/04/2019) Destekten yararlanmak isteyen şirket veya işbirliği kuruluşlarının,

 

 Rapor desteği için EK BR'de (Rapor Desteği Başvuru Belgeleri),

 

 TTM'lerden alınacak raporlar için EK BRT'de (Rapor Desteği- TTM Başvuru Belgeleri),

 Yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik danışmanlık desteği için EK BD'de (Danışmanlık Desteği Başvuru Belgeleri),

 İleri teknolojiye sahip yurtdışı şirketlerin alımına yönelik danışmanlık desteği için EK BİT'de (İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışı Şirket Alımı Danışmanlık Desteği Başvuru Belgeleri),

 İleri teknolojiye sahip yurtdışı şirketlerin alımına yönelik kredi faiz desteği için EK BİTK'de (İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket Alımı Kredi Faiz Desteği Başvuru Belgeleri),

 Yurtdışında yerleşik şirkete ait marka alımına yönelik kredi faiz desteği için EK BMK'de (Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alımı Kredi Faiz Desteği Başvuru Belgeleri),

 

belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) başvurmaları ve ön onay almaları gerekir.

(2) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) başvuruyu içerik ve amaca uygunluk açısından değerlendirir.

 

Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Satın Alımı - Genel Esaslar

 

(Değişik: 05/04/2018)

 

MADDE 11 - (1) Ön onay başvurusu tarihi itibariyle yurtdışında yerleşik şirkete ait markanın yerleşik olduğu ülkede veya uluslararası olarak en az 10 yıldır tescilli olması ve tescilin geçerlilik süresinin devam ediyor olması gerekir.

(2) Markası alınacak yurtdışında yerleşik şirket/şirketin ortakları ile destek başvurusunda bulunan şirket/şirketin ortakları arasında ortaklık ilişkisi olması halinde, müracaat destek kapsamında değerlendirilmez.

 

(3) Bir şirket en fazla 3 marka için kredi faiz desteğinden yararlanır.

 

(4) Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alım bedeli, markanın satın alımına yönelik sözleşme tutarı ile satın alınacak markaya ilişkin danışmanlık firmasınca hazırlanmış Marka Değerleme Raporu dikkate alınarak Bakanlık tarafından değerlendirilir.

 

(5) Destekten yararlanacak şirketin Bakanlığa sunacağı yurtdışında yerleşik şirkete ait Marka Değerleme Raporu, 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan yönetim danışmanlığı firmaları veya,

 

a) ISO 10668 (Markaların Finansal Açıdan Değerlemesine İlişkin Gerekli Hususları Düzenleyen Uluslararası Standard), International Valuation Standards Council-IVSC (Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi) tarafından ortaya konan uluslararası standardlar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/07/2003–18/07/2003 tarih ve 2003/34 sayılı Kurul Haftalık Bülteni'nde ilan edilmiş olan “Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere İlişkin Esaslar” başlıklı 17/07/2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararı çerçevesinde faaliyet gösteren,

b) Marka değerlemeye ilişkin uluslararası ve yerel düzeyde danışmanlık tecrübesine ve farklı ülkelerdeki uygulamalar konusunda bilgi birikimine sahip olan,

c) Finansal, ticari, hukuki ve yönetim danışmanlığı verecek departmanları bulunan,

d) Fiilen ve kesintisiz olarak en az 5 yıldır faaliyette bulunan,

e) Raporu hazırlayacak danışmanları, marka değerlemeye yönelik en az 5 yıllık danışmanlık tecrübesine sahip olan danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

 

(6) Marka Değerleme Raporunun aşağıdaki hususları içermesi gerekir.

 

a) Marka değerlemesinde kullanılan yöntem ve yöntemin kullanılış nedeni,

b) Markası satın alınacak şirketin piyasa değeri ve münhasıran marka değeri,

c) Markası satın alınacak şirketin mevcut finansal durumu/karlılığı,

d) Markası satın alınacak şirketin iş modeli, personel, tedarikçi ve müşteri yapısı hakkında detaylı bilgi.

 

(7) Destekten yararlanacak şirket, Bakanlığa sunacağı yurtdışında yerleşik şirkete ait Marka Değerleme Raporu için, Tebliğ'in 8 inci, Genelge'nin 7 nci maddesi kapsamında sağlanan rapor desteğinden faydalanabilir.

 

Pazara Giriş Belgeleri Desteği Kapsamında Danışmanlık ve Eğitim Desteği

 


2014-8 Sayılı Karar

 

·  

2014-8 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

·  

Destek 2 - Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

 

 

2014-8 Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (20.08.2019)

 

KTZ Yetkinlik Projesi Desteği  Kapsamında Eğitim ve Danışmanlık Desteği

https://ticaret.gov.tr/data/5d5eb0de13b87653302887ab/UUE_2014_8_20082019.pdf

(7) KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir.

a) Makine, Ekipman, Donanım Alımı

b) Yazılım Alımı

c) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

ç) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretlerinin Desteklenmesi

MADDE 18-

(1) Tedarikçiler, Bakanlıkça uygun bulunan konularda eğitim veya danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu destek kapsamında eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli desteklenir.

(2) Küresel Firma veya proje sahibi tedarikçi şirket personelinin; proje ile ilgili karşılıklı değerlendirme amaçlı müşteri ziyaretlerine ilişkin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ve Küresel Firma'nın faaliyet gösterdiği veya proje sahibi tedarikçinin üretim yaptığı şehirde gerçekleşmesi kaydıyla konaklama masrafları desteklenebilir. Bu fıkra çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler azami 100.000 ABD Doları'na kadar desteklenir.

 

Tasarım Desteği Kapsamında Eğitim ve Danışmanlık Desteği

https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/tasarim-destegi

MADDE 6 –

(1) Tasarımcılar, Tebliğ'in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında belirtilen yıllık azami 60 (altmış) kişilik yurtdışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere tek seferde yararlandırılır.

(2) Tebliğ'in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim desteğine başvurmak isteyenler Ek 7 de yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar. Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları eğitim kurumlarından kabul almalarını müteakiben Ek 6 da yer alan belgelerle birlikte tasarım yarışmasını düzenleyen işbirliği kuruluşuna başvururlar. İlgili işbirliği kuruluşu nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitim desteği sağlanacak tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi Ek 6 da yer alan belgelerle birlikte yarışmanın gerçekleştiği yılı takip eden 2 (iki) takvim yılı içerisinde olmak kaydıyla her yılın Nisan ayında Bakanlığa iletir.

(3) Bakanlık; Ek 11 uyarınca, tasarımcının kabul aldığı eğitim kurumu, yabancı dil yetkinliği ve yarışmada elde ettiği dereceyi göz önünde bulundurarak yapacağı değerlendirme sonucu her yılın Haziran ayının ikinci haftası yurt dışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden faydalandırılacak tasarımcıları belirler ve işbirliği kuruluşlarına bildirir.

(4) Bakanlığın yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcıların belirlenmesine ilişkin Onayını müteakiben ilgili işbirliği kuruluşu, kabul alınan tasarım okulu ile ilgili gerekli işlemleri tamamlar.

(5) Bakanlık tarafından belirlenen tasarımcıların başvurularında belirtilen eğitim döneminde eğitimlerine başlamaları zorunludur. Yurtdışı eğitimleri onaylanan tasarımcıların onay tarihinden önce, onaylanan eğitim programı kapsamında gerçekleştirdikleri ön ödeme mahiyetindeki yurtdışı eğitim giderleri de destek kapsamında değerlendirilebilir.

(6) Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yurt dışına eğitim almak üzere gönderilecek tasarımcı ile ilgili işbirliği kuruluşu arasında yurt dışında alınacak eğitime ve karşılıklı yükümlülüklere ilişkin bir sözleşme akdedilir. Söz konusu sözleşmede, eğitim desteği verilen tasarımcının; a) Yurtdışında yapacağı öğrenimi başarı ile tamamladıktan sonra, 2 (iki) yıl süre ile ilgili işbirliği kuruluşu tarafından talep edilmesi halinde moda, trend ve endüstriyel tasarım konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceği, 4 b)İlgili işbirliği kuruluşu izni dışında eğitim programını değiştiremeyeceği, c) Eğitim görmekte olduğu okuldan, Bakanlık tarafından kabul edilmeyen bir sebeple kendi isteği ile ayrılamayacağı, d) Geçerli mazereti olmaksızın, eğitim programını en geç 2 (iki) yılda tamamlamadığı hallerde, işbu Genelge kapsamında yararlandırılan desteklerin, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödenmesini taahhüt edeceği, e) (d) bendi kapsamında verilen taahhütlere karşılık olarak şahsi kefil vesair bir teminat göstereceği gibi hususlara yer verilir.

(7) Bu madde uyarınca yurt dışı eğitime gönderilen tasarımcının, söz konusu eğitim programının tamamlanmasını müteakiben en geç 3 (üç) ay içerisinde anılan yurt dışı eğitimin tamamlandığını gösterir sertifika, diploma vb. belgenin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı örneğini Bakanlığa iletilmek üzere ilgili işbirliği kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.

Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi

MADDE 9 –

(1) Tasarımcı şirketi ve tasarım ofislerinin kira desteğinden yararlanabilmesi için kiraya veren ile kiralayan şirketin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekmektedir. Destek kapsamındaki tasarımcı şirketi ve tasarımcı ofisi ile harcama yetkisi verilen şirketin kendi bayi/temsilcisinden sağladığı kiralama hizmeti destek kapsamında değerlendirilmez.

(2) Yurtdışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderlerinin desteklenmesi için öncelikle kira giderlerinin destek kapsamında olması gerekmektedir.

(3) Farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display), ürün teşhir serası tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri desteklenir. Brüt kira kapsamında zorunlu vergiler dahil temel kira giderleri desteklenir.

(4) Destek kapsamındaki tasarımcı şirketlerin ve tasarım ofislerinin yurt dışı birimlerinin, · Marka ve logoyu gösterir tabela, · Kepenk sistemi, · Kamera güvenlik sistemi, · Ürünler için güvenlik sistemi, · Alarm sistemi, · Yer ve duvar döşemeleri, · Kartonpiyer / alçıpan / boya / badana, · Işıklandırma sistemi ve malzemeleri, · Merkezi, taşınamaz havalandırma tertibatı, · Raf ve dolap · Vitrin, 8 · Montaj/Demontaj, İşçilik harcamaları · Profil askılık, harcamaları demirbaş/dekorasyon giderleri kapsamında desteklenir.

(5) Yurtiçinden temin edilen kurulum/dekorasyon malzemelerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için bunların yurtdışı birime bedelsiz olarak gönderildiğinin gümrük beyannameleri (bedelsiz veya iz bedeli üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir), miktar bazında detaylı olarak düzenlenmiş kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Tedarikçi firmadan doğrudan temin edilen kurulum/dekorasyon malzemeleri için yurtdışına bedelsiz gönderim şartı aranmaz. (

6) Yurtdışı birimlere ilişkin kira giderlerinin desteklenebilmesini teminen, söz konusu birimin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Bakanlık Temsilcisi tarafından yerinde incelenerek Ek 4 de yer alan “Kiralanan Birimin Yerinde İncelemesi” formu doldurulur ve ilgili İBGS'ye gönderilir.

(7) Birbirinin benzeri ve çok sayıda raf/reyon/gondol kiralanması halinde örneklem üzerinden yerinde inceleme yapılabilir. Raf/reyon/gondol dışındaki birimlerin her biri için Ek 4'de yer alan ilgili formun düzenlenmesi zorunludur.

(8) İlgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Bakanlık Temsilcisi tarafından yerinde incelemesi yapılan ve Ek 4 de yer alan formun düzenlendiği bir yurtdışı birimin sözleşmesi yenilendiğinde; adres veya alanda bir değişiklik yoksa, yeni sözleşmeye ilişkin yerinde inceleme yapılmasına gerek olmaksızın kira harcamaları desteklenebilir.

 

(9) Desteklenmekte olan bir birimin kapanması/taşınması halinde, Bakanlık, İBGS ve ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine 1 (bir) ay içerisinde bildirimde bulunulması gerekmektedir. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır.

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi

MADDE 10 –

(1) Tasarım şirketleri ve tasarım ofislerinin markalarının; a) Yurtdışında tescil ettirilmesi ve tescilin yenilenmesine yönelik bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri), b) Yurtdışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri), c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin olarak yurt içinde ve yurtdışında gerçekleştirilen tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri) destek kapsamındadır.

(2) Tasarımcı şirketlerin ve tasarım ofislerinin patent/faydalı model/endüstriyel tasarım/marka tescili ile sonuçlanmayan faaliyetlerine ilişkin harcamaları da desteklenebilir.  

(3) Destek başvurusu, patent/faydalı model/endüstriyel tasarım/marka tescili/marka tescilinin yenilenmesi başvurusunun sonuçlanması beklenmeksizin yapılabilir.

Danışmanlık Desteği

MADDE 12 –

(1) Tebliğ'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında; tasarımcı şirketi ve tasarım ofisleri ile bunların harcama yetkisi verdiği şirketlerin Ek 10 da sayılan hizmetleri alanında yetkin ve harcamaya konu danışmanlık hizmetini verme kapasitesine sahip ve ilişkili kişi olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarrufta bulunma yetkisi tanınan ortaklıklardan danışmanlardan satın alması gerekmektedir. Gerek görülmesi halinde söz konusu yetkinlik, danışman şirketin daha önce yapmış olduğu faaliyetler, projede görev alacak danışmanların eğitim durumları ve iş tecrübeleri dikkate alınarak incelemeci kuruluş tarafından tespit edilir.

(2) Danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleşen ulaşım ve konaklama giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) Bakanlık, alınan danışmanlık hizmetlerinin rayice ve içerik olarak belirlenen kapsama uygunluğu konularında destek kapsamındaki şirketten Bakanlıkça belirlenen bilirkişi, uzman veya uzman kurum/kuruluşlardan temin edilmek üzere rapor talep edebilir. Söz konusu rapora ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

II.III. Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

MADDE 14 –

(1) Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile harcama yetkisi bulunan yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendis brüt ücretleri desteklenir. Tasarımcı tarafından üye olunan ilgili mesleki örgütün Bakanlıktan ön onay almış olması gerekir. İşveren primi ile fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemeleri brüt ücret kapsamında değerlendirilmez.

(2) Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin; a) Ek 3 de belirtilen alet, teçhizat, malzemelerden Bakanlıkça uygun görülerek Proje kapsamında onaylananların satın alma giderleri (ikinci el satın alma giderleri destek kapsamında değerlendirilmez), b) Ek 3 de belirtilen yazılım ürünleri ile söz konusu ürünlerin üst versiyonlarından Bakanlıkça uygun görülerek Proje kapsamında onaylananların satın alma ve kiralama giderleriyle lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, c) Web sitesi üyeliği kapsamında; nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı web sitesi üyelikleri ve yenilenmesi, d) Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi kapsamında yapılan seyahatlerde istihdamı desteklenen tasarımcı, modelist ve mühendisin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenir.

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği Kapsamında Danışmanlık Desteği

 •  
2010-6 Sayılı Tebliğ
 •  
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Genelgesi

 

 

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

MADDE 16 –

(1) Marka Tescil desteği için şirketler EK-5'te yer alan bilgi ve belgelerle üyesi oldukları İBGS'ye başvurularını yaparlar.

MADDE 17-

(1) Bu Genelge kapsamında şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir. a) Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri b) Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri

(2) Marka tescil desteği verilebilmesi için yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması yeterlidir.

(3) Marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir.

 

Markalaşma ve Turquality Desteği Kapsamında Danışmanlık Desteği

 

MADDE 5- (1) Kuruluşların proje başvuru formunda belirtilen faaliyetlerine yönelik Ek-16 da belirtilen tanıtım ve danışmanlık harcamaları desteklenir.

MADDE 9-

(1) Başvurusu kabul edilen şirket için, Bakanlıkça görevlendirilen TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön inceleme çalışması yapılır.

(2) Ön inceleme yapılacak şirketin başvurudan önceki 1 (bir) yıl içerisinde TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması'ndan bir hizmet almamış olması gerekir.

(3) Ön inceleme çalışması için, başvurunun uygun görüldüğünün bildirilmesini müteakip 1 ay içerisinde TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanlığı Firmasına KDV dahil 20.000 TL başvuru sahibi şirket tarafından ödenir. Söz konusu ödemenin 1 ay içerisinde yapılmaması halinde başvuru olumsuz sonuçlanmış sayılır ve 6 ay içerisinde yeni başvuru yapılamaz. Ödemenin yapılmasını müteakip 1 ay içerisinde ön inceleme çalışmasına başlanması gerekir.

(4) Ön inceleme çalışması programı ve çalışmayı yapacak danışmanlar çalışma başlamadan bir hafta önce TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından Bakanlığa bildirilir.

(5) Çalışma başlamadan önce TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması ve şirket arasında gizlilik sözleşmesi imzalanır.

(6) TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön inceleme çalışması neticesinde düzenlenen rapor, çalışmanın başlamasını müteakip 1 (bir) ay içerisinde Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlık, ön inceleme raporunu değerlendirerek sonucu başvuru sahibi şirkete sistem aracılığı ile bildirir.

(7) 3 üncü fıkrada belirtilen ön inceleme çalışması bedeli her takvim yılı başında (TÜFE+YİÜFE)/2 oranında güncellenir.

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tescil harcamalarının desteklenmesi

MADDE 12-

(1) Şirketler ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin destek kapsamına alınan marka/markalarının; a) Yurtdışında tescil ettirilmesi, tescilinin yenilenmesine yönelik bütün zorunlu giderleri (markapatent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri), b) Yurtdışı tescilinin korunmasına ilişkin tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri) destek kapsamındadır.

(2) Şirketler ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin, a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin yurtdışına yönelik yurt içinde ve yurtdışında gerçekleştirilen tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri) destek kapsamındadır. b) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline konu ürünlere ilişkin destek başvurularının değerlendirilmesi için, destek kapsamındaki markanın marka tescil sınıfı ile destek başvurusuna konu ürünün sınıfının aynı olması yeterlidir.

(3) Şirketlerin tescil ile sonuçlanmayan faaliyetlerine ilişkin harcamaları da desteklenebilir.

(4) Destek başvurusu, tescil başvurusunun sonuçlanması beklenmeksizin yapılabilir. 5/17 (5) Bu madde kapsamında alınan danışmanlıklara ilişkin giderler, resmi tescil başvurusunun gerçekleşmesi halinde desteklenir.

Kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler, test/klinik test ve işlemleri ile ruhsatlandırmaya ilişkin harcamaların desteklenmesi

MADDE 19-

(1) 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Ek-5'inde yer alan kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin olarak şirketlerin, · Test (belgeyle sonuçlanmayıp yalnızca sonuç raporu çıktısı olan testler dâhil), · Müracaat ve doküman inceleme giderleri, · Belgelendirme tetkik giderleri, · Yıllık belge kullanım ve yenileme ücreti, vb. tüm zorunlu harcamaları destek kapsamındadır.

(2) Danışmanlık giderleri belgeleme konusunda resmi başvuruların gerçekleşmesi halinde desteklenir. Eğitim hizmetleri, yol ve konaklama masrafları, gözetim bedeli, tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) Yurtiçi ruhsatı veya ihracat ruhsatı destek kapsamındaki şirkete ait olan destek kapsamındaki markalı ürünlerin hedef pazarlarda ruhsatlandırılması için ilgili hedef pazarlardaki resmi sağlık otoritesi nezdinde veya gözetiminde yapılan inceleme ve onay işlemleri kapsamında; yurtdışında gerçekleştirilen, · Ruhsat başvuru giderleri, · Yıllık ruhsat aidat bedeli, · Elektronik dosya başvurusu için kullanılan program lisans giderleri, · Resmi otoritelere ödenmekte olan iyi üretim uygulamaları denetimlerinin harç giderleri, · Biyo-eşdeğerlilik giderleri, · Klinik çalışma giderleri ve seri serbest bırakma analiz bedeli destek kapsamındadır. Bu kapsamdaki harcamaların desteklenebilmesi için ilgili hedef pazarda ruhsatlandırma başvurusunun tevsik edilmesi zorunludur. Destek başvurusuna konu ruhsatlandırma faaliyetine ilişkin eğitim, yol ve konaklama giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

(4) Şirketlerin, hedef pazara giriş ve tutundurma faaliyetlerini yürüttüğü destek kapsamındaki markalı ürünlerine ilişkin olarak ilgili hedef pazarda gerçekleştirdiği ruhsata bağlı olmayan klinik test çalışmaları destek kapsamındadır. Klinik test çalışmaları kapsamında danışmanlık, yol ve konaklama giderleri desteklenmez.

Danışmanlık desteği

MADDE 20-

(1) Harcamaya konu danışmanlık hizmetlerinin alanında yetkin, danışmanlık hizmetini verme kapasitesine sahip ve ilişkili kişi olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklardan satın alınması gerekir. Gerek görülmesi halinde söz konusu yetkinlik, danışman şirketin daha önce yapmış olduğu faaliyetler, projede görev alacak danışmanların eğitim durumları ve iş tecrübeleri dikkate alınarak incelemeci kuruluş tarafından tespit edilir. 9/17

(2) TURQUALITY® destek programında yer alan şirketlerin, Tebliğ'in 11 inci maddesi birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında gerçekleştirecekleri Ek-13A ve Ek-13B de belirtilen danışmanlık harcamaları yıllık en fazla 2.000.000 TL tutarında desteklenir.

 (3) Harcama yetkisi verilen şirketin, danışmanlık desteğinden yararlanabilmesi için, destek kapsamındaki markaya yönelik faaliyetlerinin bulunması gerekir.

(4) Danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleşen ulaşım ve konaklama giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

(5) Yurtiçi yasal zorunluklar nedeniyle alınan danışmanlık hizmetleri, yazılım ve donanım harcamaları desteklenmez.

(6) Ek-13A da belirtilen yazılımların çalışması için gerekli bulut hizmetlerine yönelik harcamalar destek kapsamındadır.

(7) Bakanlık, alınan danışmanlık hizmetlerinin rayice ve içerik olarak belirlenen kapsama uygunluğu konularında destek kapsamındaki şirketten Bakanlıkça belirlenen bilirkişi, uzman veya uzman kurum/kuruluşlardan temin edilmek üzere rapor talep edebilir. Söz konusu rapora ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

 

TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firmalarının yetkilendirilmesi

MADDE 23-

(1) Şirketin kapsama alınmasına ilişkin ön inceleme çalışması ile kapsama alınan şirkete uygulanacak gelişim yol haritası TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firması tarafından gerçekleştirilir.

(2) TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firmalarının, Tebliğin uluslararası markalar oluşturma hedefine katkı sağlamak üzere; TURQUALITY® kapsamındaki sektörlerde uluslararası ve yerel 10/17 düzeyde danışmanlık tecrübesine ve farklı ülkelerdeki en iyi uygulamalar konusunda bilgi birikimine sahip olması gerekir. Bu çerçevede, danışmanlık şirketinin Bakanlıkça yetkilendirilmesinde aşağıdaki kriterler uygulanır: a) TURQUALITY® kapsamındaki sektörlere yönelik bünyesinde en az 25 danışmanı bulunması ve bunlardan en az 5'inin 5 yıllık danışmanlık tecrübesine sahip olması. b) En az 30 ülkede faaliyet göstermesi. c) TURQUALITY® kapsamındaki sektörlere yönelik son dört yılda gerçekleştirilen en az 20 referans proje sunulması ve referans projelerin 10'unun TURQUALITY® programında yer alan veya bu firmaların muadili (satış hacmi, uluslararası firma yetkinliği açısından) Türkiye'de yerleşik şirkete ilişkin, geri kalan 10'unun ise yurtdışında gerçekleştirilen projelere ilişkin olması. d) Referans projelerden her biri en az 250.000 ABD $ değerinde 5 adet proje için müşteriden alınacak referans mektubu (proje detayı, proje değerlendirmesini içeren) sunulması.

(3) Belirtilen koşullara sahip danışmanlık firmaları Ek-8'de yer alan başvuru formu ve belgelerle Bakanlığa müracaat eder.

(4) Bakanlık, başvuruları inceleyerek yukarıda belirtilen asgari kriterleri sağlayan danışman firmaların yetkinliklerinin belirlenmesine yönelik bir değerlendirme programı düzenler. Değerlendirme programı sonucunda yeterli görülen firmalar Bakanlıkça yetkilendirilir.

(5) Ön İnceleme Çalışmasını yapacak danışmanların, TURQUALITY® programı kapsamında desteklenen sektörlere yönelik en az 5 yıllık danışmanlık tecrübesine sahip olmaları gerekir.

(6) Bakanlıkça performansı yeterli bulunmayan TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firmalarının yetkisi iptal edilir.

Gelişim yol haritası ve hedef pazar

MADDE 24-

(1) Programa kabul edilen şirket için gelişim yol haritası çalışması yapılması gerekir. Çalışmayı yapacak olan TURQUALITY® programı yönetim danışmanlığı firmasını şirket kendisi seçer. Ön inceleme çalışmasını gerçekleştiren yönetim danışmanlığı firması aynı şirketin gelişim yol haritasını hazırlayamaz. a) Bir şirketin destek kapsamına alınan her markası için gelişim yol haritası yaptırılması zorunludur. b) Destek kapsamına alınan şirket, gelişim yol haritasının elektronik kopyasını sistem üzerinden, basılı örneğini ise doğrudan Bakanlığa intikal ettirir. Gelişim yol haritasınını Bakanlık tarafından onaylandığına dair bildirim şirkete sistem üzerinden gönderilir. c) Destek süresi devam eden şirketler destek kapsamındaki markaları için gelişim yol haritalarını 5 yılda bir günceller. Güncelleme önceki 5 yıllık sürece ilişkin değerlendirmeyi ve sonraki 5 yıllık sürece ilişkin stratejik iş planını kapsar. Güncelleme ve değerlendirmeyi içeren bu çalışma için danışmanlık hizmeti alınması zorunlu değildir.

(2) Şirketlerin, destek kapsamındaki markalarına yönelik her yeni hedef pazarına ilişkin onay talebini sistem üzerinden ve Ek-14 Hedef Pazar Başvuru Formu ile doğrudan Bakanlığa sunması gerekir. a) Şirketlerin hedef pazarlarına yönelik harcama belgelerini sisteme yükleyebilmeleri için ilgili hedef pazar başvurularının sistem üzerinden Bakanlığa iletilmiş olması gerekir. Bakanlık tarafından onaylanan her bir hedef pazar için 5 yıllık destek süresi, söz konusu hedef pazarda gerçekleştirilen ve destek kapsamında değerlendirilen ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar. b) Şirketlere, hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri harcamalara ilişkin destek ödemesi yapılabilmesi için ilgili hedef pazar başvurularının Bakanlık tarafından onaylanması gerekir. 11/17 c) Şirketlerin hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri harcamalara ilişkin desteklerden yararlanması için desteğe konu faaliyet ile ödeme belgesi tarihinin ilgili hedef pazar için belirlenen 5 yıllık destek süresi içerisinde olması gerekir.

Konuyla İlgili KOSGEB Desteği :

KOSGEB DESTEKLERİ : https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/3/destekler 

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi 

Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekler/6414/rehberlik-ve-danismanlik-hizmetleri 

Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri​

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7523/teknik-danismanlarin-yetkilendirilmesi-ve-teknik-danismanlik-hizmetleri

Ayrıntılı Bilgi İçin :

 • T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

 • Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32
  06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

 • 0 312 595 28 00 (pbx)

 • 0 312 368 07 15

 • İletişim Merkezi

 • 444 1 567