Ekonomi Bakanlığı Yetkilileri Birliğimiz Organizasyonunda Ankara'daki Firmaları Ziyaret Etti

Ekonomi Bakanlığı yetkilileri 20-21 Haziran 2017 tarihlerinde Ankara'da yerleşik Genel Sekreterliğimiz üyesi bazı firmalara ziyaret gerçekleştirmiştir. Birliğimizin organizasyonunda düzenlenen ziyaretlere İhracat Genel Müdürü Sayın Ö.Volkan AĞAR, İthalat Genel Müdürü Sayın Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ, Serbest Bölgeler Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Sayın Uğur ÖZTÜRK, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Sayın İbrahim USLU ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Sayın Zafer SOYLU başkanlık etmiştir. 5 ayrı grup halinde yapılan ziyaretlerde firmaların özellikle ihracat sürecindeki sorunları ve Bakanlığın ilgili firma ve sektörlere ne gibi destekleri olabileceği hususunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmelere Ekonomi Bakanlığı'nın İhracat, İthalat, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye, Serbest Bölgeler ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüklerinden üst ve orta düzey yöneticiler de katılmış olup, firmalara çeşitli konularda bilgi verilmiştir.