Son Kullanıcı Belgesi, Nihai Kullanım Sertifikası (End User Certificate)

Son Kullanıcı Belgesi, Nihai Kullanım Sertifikası (End User Certificate)

Son Kullanıcı Belgesi: Denetime tabi mal ve fikrî ürünlerin ihracatında satıcının onayı alınmadan üçüncü kişilere veya ülkelere verilmeyeceğinin, satılmayacağının alıcı tarafından taahhüt edildiğini gösteren, ilgili ülkenin yetkili resmî makamı tarafından onaylanan belgedir.

END-USER CERTIFICATE (SON KULLANICI BELGESİ) ÖRNEĞİ