Çekirdeksiz Kuru Üzüm , Doğal Arı Balı ve Doğa Mantarı İhracatında İstenen Belgeler

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Analiz Belgesi

Kanada, ABD ve Avustralya'ya çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edecek firmaların İzmir Hıfzıssıhha Enstitüsü, İzmir Tarım İl Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarı'nın (ARGEFAR) birinden kurşun kalıntısı ve pestisite yönelik analiz raporu alma zorunluluğu bulunmakta olup, numune alınması işlemleri Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı İl Müdürlüklerince yapılmaktadır.

Doğal Arı Balı Analiz Belgesi

Bal ihracatı yapacak firmaların öncelikle ihraç edecekleri Bal partisini tamamen hazırlaması gerekmektedir. Hazır olan Bal partisinin denetimi için ilgili Ekonomi Bakanlığı İl Müdürlüğü Grup Başkanlığı' na aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır.

Denetimi yapılıp, numuneleri alınan bal partisinin tamamı ilgili Ürün Denetmeni tarafından mühürlenir. Alınan numuneler ilgili Ekonomi Bakanlığı İl Müdürlüğü Grup Başkanlığından alınan bir yazı ekinde Ege Üniversitesi ARGEFAR veya MRL laboratuarına teslim edilir.

Analizi yapılan Bal partisinin Doğal Arı Balı çıkması halinde Analiz Raporları laboratuvarca ilgili İhracatçılar Birliği' ne  gönderilir.

İlk denetimi yapılan Bal partisinin Gümrüklü sahada ya da ilgili yerde taşıma aracına yüklenmesi öncesinde (konteynır, tır vs.) , ihracatçı firma tarafından bir dilekçe ekinde Analiz belgesi fotokopisinin de bulunması suretiyle Ekonomi Bakanlığı İl Müdürlüğü ilgili Grup Başkanlığına Bal ikinci denetimi başvurusu yapılır. Yüklemenin görevlendirilen Ürün Denetmeni nezaretinde yapılmasına müteakip Analiz raporu Denetmen tarafından onaylanmak suretiyle ihracatçı firmaya teslim edilir.

Bal birinci denetim başvuru formları

Bal ikinci denetim başvuru dilekçe örneği

Doğa Mantarı İhracatında Hazırlanan Annex II Sertifikası

Avrupa Birliği ülkelerince, ihracatçı firmalarımızdan özellikle yaş doğa mantarı için radyasyon belgesi istenmektedir. Söz konusu belgelerin ithalatçı ülkelerce talep edilmesi halinde, ihracatçı firmalar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun, Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi veya Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne başvurarak temin etmektedirler.