Bal ihracatı yapacak firmaların öncelikle ihraç edecekleri Bal partisini tamamen hazırlaması gerekmektedir. Hazır olan Bal partisinin denetimi için ilgili T.C. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarına aşağıdaki belgeler ile başvuru yapılır.

Denetimi yapılıp, numuneleri alınan bal partisinin tamamı ilgili Ürün Denetmeni tarafından mühürlenir. Alınan numuneler ilgili durumunda T.C. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarından alınan bir yazı ekinde Ege Üniversitesi ARGEFAR veya MRL laboratuarına teslim edilir.

Analizi yapılan Bal partisinin Doğal Arı Balı çıkması halinde Analiz Raporları laboratuvarca ilgili İhracatçılar Birliği' ne  gönderilir.

İlk denetimi yapılan Bal partisinin Gümrüklü sahada ya da ilgili yerde taşıma aracına yüklenmesi öncesinde (konteynır, tır vs.) , ihracatçı firma tarafından bir dilekçe ekinde Analiz belgesi fotokopisinin de bulunması suretiyle T.C. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarından Bal ikinci denetimi başvurusu yapılır. Yüklemenin görevlendirilen Ürün Denetmeni nezaretinde yapılmasına müteakip Analiz raporu Denetmen tarafından onaylanmak suretiyle ihracatçı firmaya teslim edilir.

Bal birinci denetim başvuru formları

Bal ikinci denetim başvuru dilekçe örneği