Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

                 Gümrük Yönetmeliği Eki Belgeleri

EK NO

EKİN BAŞLIĞI/KONUSU

1

 

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu

 

2

Bağlayıcı Tarife Bilgisi Formu

 

3

 

Bağlayıcı  Menşe Bilgisi Formu

 

4

 

Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşleme Faaliyetleri Listesine İlişkin Açıklayıcı Notlar (Genel Yorumlama Kuralları)

 

5

 

Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen  Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşletme Faaliyetlerine İlişkin Liste (Tekstil Ürünleri Listesi)

 

6

 

Menşeli Olmayan Girdilerle İmal Edilen  Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran veya Kazandırmayan İşçilik veya İşletme Faaliyetlerine İlişkin Liste (Tekstil Ürünleri Haricindeki Ürünler)

 

7

 

Menşe Şahadetnamesi Örneği

 

8

 

Gümrük Kıymeti Yorum Notları

 

9

 

Gümrük Kıymetinin Belirlenmesinde Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensiplerinin Kullanılması

 

10

 

Özet Beyan Formu ve Kullanma Talimatı

 

11

 

Bazı Maddelerin Fire Oranlarına İlişkin Liste

 

12

 

Geçici Depolama Yerlerine Konulması Halinde Özel Tertip ve Düzenek Gerektiren Eşya Listesi

 

13

 

Fikri Sınai Mülkiyet Haklarını İhlal Eden Eşyanın Gümrük İşlemlerinin Durdurulmasına İlişkin Başvuru Formu

 

14

 

Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı

 

15

 

İşlenmiş Tarım Ürünleri Beyan Formu/Analiz Sonuç Raporu

 

16

 

İthal Eşyasına Ait Kıymet Bildirim Formu

 

17

 

Tahlili Yapılacak Eşyanın Teslimine İlişkin Taahhütname

 

18

 

Elçilik Mektubu

 

19

 

Kurye Mektubu Örneği

 

20

 

Eşyanın İlgili Rejime Geçişinin Kayıt Yoluyla Yapılması İzin Başvuru Formu

 

21

 

Geçici İthalat Rejimi Sözlü Beyan Formu

 

22

 

Sözlü Beyan Formu

 

23

 

Laboratuar Tahliline Tabii Tutulacak Eşya Listesi

 

24

 

Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi

 

25

 

Numune ve Şahit Numune Alma Tutanağı

 

26

 

Numune Etiketi

 

27

 

Nihai Kullanım Denetim Formu

 

28

 

Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu

 

29

 

Nihai Kullanım İzin Başvuru Formu Açıklama Notları

 

30

 

Nihai Kullanım İzin Belgesi

 

31

 

Satış ve Devir Formu

 

32

 

T5 Belgesi (Kontrol Belgesi Aslı)

 

33

 

Riskli Eşya

 

34

 

Mühür Özellikleri

 

35

 

TC 11 - Alındı

 

36

 

Teminat Mektubu (Bireysel Teminat)

 

37

 

Transitte Kullanılan Transit Beyannamesi Hariç Diğer Belgeler

 

38

 

Bireysel Teminat Fişi

 

39

 

Taahhütname (Fişli Bireysel Teminat)

 

40

 

Teminat Mektubu (Kapsamlı Teminat)

 

41

 

TC 31 – Kapsamlı Teminat Sertifikası

 

42

 

TC 33 - Teminattan Vazgeçme Sertifikası

 

43

 

Kapsamlı Teminat veya Teminattan Vazgeçme Kullanma Başvurusu

 

44

Kapsamlı Teminat Referans Tutarı İzleme Çizelgesi

45

 

266 ve 267 nci Maddede Belirtilen Ölçütler

 

46

 

267 nci Madde Uygulaması

 

47

Kapsamlı Teminat Sertifikaları Ve Teminattan Vazgeçme Sertifikalarına İlişkin Açıklayıcı Not

48

 

Özel Mühür

 

49

 

İzinli Gönderici İzni

 

50

 

İzinli Alıcı İzni

 

51

 

Kapsamlı Teminat Veya Teminattan Vazgeçme Kullanma İzni

 

52

 

Etiket

 

53

 

Yükleme Listesi

 

54

 

Yükleme Listesine İlişkin Açıklayıcı Not

 

55

 

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu

 

56

 

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu

 

57

 

Ekonomik Koşullar

 

58

 

Devir işlemleri

 

59

 

Standart Verimlilik Oranları

 

60

 

Bilgi Verme

 

61

 

INF Bilgi Formları

 

62

 

Özel Düzenek ve Yapı Gerektiren Eşya Listesi

 

63

 

Elleçleme Faaliyetleri

 

64

 

İşlem Görmüş Ürünlerdeki İthal Eşya Oranı Hesaplama Yöntemleri

 

65

 

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine Tabi Tutulacak Eşya ve Bu Eşyaya Uygulanacak İşlem Listesi

 

66

 

Taşıt Giriş-Çıkış Formu

 

67

 

Türkiye Gümrük Bölgesi’nden İmalat, İşleme veya Tamir Amacıyla Gönderilen Geçici İhracat Eşyasının İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Bilgi Formu

 

68

 

İşlem Görmüş Ürünlerin Bünyesinde Kullanılan Geçici İhraç Eşyası Miktarını Hesaplama Yöntemleri

 

69

 

Gümrük Statü Belgesi

 

70

 

Tespit ve Tahakkuk Kağıdı

 

71

 

Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Gönderilen Ticari Nitelikte Olmayan Eşyaya Ait Geçici İhracat Beyannamesi ve Taahhütnamesi

 

72

 

Dışarıdan Gelen Kolilerin Gümrük İdaresine Bildirilmesine İlişkin Liste

 

73

 

İşlemleri Biten Posta Kolilerinin Teslim Kağıdı

 

74

 

Posta İdaresinden Geçici Olarak Alınacak Kolilere Ait Alındı Belgesi

 

75

 

Bunker ve Liman Bayilerinden Alınacak Taahhütname

 

76

 

Türk Bandıralı Gemilerin Türk/Yabancı Limanlardan Aldıkları Kumanya ve Yakıtları Kaydına İlişkin Defter

 

77

 

Teminat Mektubu Örneği

 

78

 

Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu

 

79

 

Geçici Depolama Yeri İşleticilerinin Müsteşarlığa Vereceği Taahhütname Örneği

 

80

 

Yanıcı, Parlayıcı, Patlayıcı veya Muhafazaları İçin Özel Tertip veya Tesisler Gereken Eşyanın Konulmasına Mahsus Antrepo Açma/İşletme Talebinde Bulunanlardan Alınacak Taahhütname Örneği

 

81

 

Antrepo Açıp İşletme Talebinde Bulunanlardan Alınacak Taahhütname Örneği

 

82

 

Kanunun 241 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller

 

 

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05