Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

EUR-MED Dolaşım Belgesi

Ø GENEL TANIM

EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)'a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir.

PAAMK sistemi;

AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında Serbest Ticaret Anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir. Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.

 

EUR-MED ÜLKELERİ

AB ÜLKELERİ

İSVİÇRE (EFTA)

NORVEÇ (EFTA)

İZLANDA (EFTA)

LIECHTENSTEIN (EFTA)

FAS

MISIR

TUNUSSİSTEMDE TÜRKİYE’NİN DAHİL OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYONA İLİŞKİN SON DURUM

 

TÜRKİYE’NİN PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİNDE ÇAPRAZ KÜMÜLASYON UYGULAYABİLECEĞİ ÜLKELER VE TARİHLERİ

3 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

1

TÜRKİYE

İSRAİL

AB (G.B Eşyası için)

27 TEMMUZ 2006

2

TÜRKİYE

İSRAİL

AB (tarım ürünleri için)

1 OCAK 2007

3

TÜRKİYE

FAS

AB (G.B Eşyası için)

27 TEMMUZ 2006

4

TÜRKİYE

FAS

AB (tarım ürünleri için)

1 OCAK 2007

5

TÜRKİYE

TUNUS

AB (G.B Eşyası için)

1 AĞUSTOS 2006

6

TÜRKİYE

TUNUS

AB (tarım ürünleri için)

1 OCAK 2007

7

TÜRKİYE

MISIR

AB

1 MART 2007

8

TÜRKİYE

MISIR

TUNUS

1 MART 2007

9

TÜRKİYE

MISIR

FAS

1 MART 2007

10

TÜRKİYE

TUNUS

FAS

6 TEMMUZ 2006

 

TÜRKİYE’NİN PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİNDE ÇAPRAZ KÜMÜLASYON UYGULAYABİLECEĞİ ÜLKELER VE TARİHLERİ

4 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

1

TÜRKİYE

MISIR

FAS

AB

1 MART 2007

2

TÜRKİYE

TUNUS

FAS

AB (G.B Eşyası için)

1 AĞUSTOS 2006

3

TÜRKİYE

TUNUS

FAS

AB (tarım ürünleri için)

1 OCAK 2007

4

TÜRKİYE

TUNUS

FAS

MISIR

1 MART 2007

5

TÜRKİYE

AB

İSRAİL

EFTA

1 Eylül 2007

 

TÜRKİYE’NİN PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİNDE ÇAPRAZ KÜMÜLASYON UYGULAYABİLECEĞİ ÜLKELER VE TARİHLERİ

5 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TÜRKİYE

MISIR

FAS

AB

TUNUS

1 MART 2007

 

TÜRKİYE’NİN PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİNDE ÇAPRAZ KÜMÜLASYON UYGULAYABİLECEĞİ ÜLKELER VE TARİHLERİ

6 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TÜRKİYE

MISIR

FAS

AB

TUNUS

EFTA

1 Eylül 2007

- EUR-MED dolaşım Belgesinde

1) Yönetmeliğin(*) 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanması suretiyle menşe kazanılmışsa, “CUMULATION APPLIED WITH” (Ülkenin/Ülkelerin İsmi) yazılır. Malların menşeini kanıtlayıcı Gümrük giriş beyannamesi, dolaşım belgesi, ATR ile gelmişse Tedarikçi beyanı talep edilir.

2) Yönetmeliğin(*) 4 üncü maddesinde belirtilen ülkelerden biri veya daha fazlası menşeli maddelerle kümülasyon uygulanmaksızın menşe kazanılmışsa “NO CUMULATION APPLIED”.”

PAN AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR.MED DOLAŞIM BELGESİ KULLANILMASI SONUÇLARI

- Eşyalar Türkiye'nin STA'sının olduğu bir Akdeniz Ülkesine aynı halde veya işlendikten sonra yeniden ihraç edilebilir.

- Bir PAMK Ülkesinden Türkiye'ye EUR.1 Dolaşım Belgesi ile ithal edilen girdiler Türkiye'de kümülasyon çerçevesinde işlenip bir Akdeniz ülkesine tercihli rejimden yaralanmak üzere ihraç edilemez.

Ör: Almanya’dan EUR.1 ile ithal edilen bir ürünün Mısır’a gönderilmek istenirse, Almanya menşeli mal 3. Ülke menşeli kabul edilir ve ona göre vergilendirilir


PAN AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR-MED DOLAŞIM BELGESİNİN KULLANIMI NE ZAMAN ZORUNLUDUR?

- Eğer Türkiye'de, ihraç konusu bir eşyanın üretiminde Akdeniz Ülkelerinin biri veya daha fazlasından STA kapsamında ithal edilmiş menşeli girdi kullanılıyorsa EUR-MED Dolaşım Belgesi kullanmak zorunludur.

PAN AVRUPA ÜLKELERİ İLE AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR.MED KULLANIMI

- Bir PAMK ülkesi örneğin Türkiye ile bir Akdeniz ülkesi örneğin İsrail arasında kümülasyon yapılmışsa,

- Hiçbir ülkeye kümülasyon yapılmamışsa,

- İmalatta kullanılan 3. ülke menşeli girdilerin vergisinin mutlaka ödenmesi gerekiyorsa,

EUR.MED kullanılması önerilir.

EUR.MED kullanılması halinde;

- Türkiye'den PAAMK çerçevesinde STA bulunan bir Akdeniz ülkesine (İsrail hariç) EUR.1 dolaşım belgesi ile yapılacak ihracatta firmalar üretimde kullanılmak üzere ithal ettikleri 3. ülke menşeli girdiler için öngörülen gümrük vergilerini geri alabilirler. Dahilde İşleme Rejim Karar ve Tebliğ hükümleri saklıdır. Ancak bu durumda eşya ihraç edilen ülkeden daha sonra bir PAAMK ülkesine kümülasyon kapsamında yeniden ihraç edilemez.

- Ancak, ihracat sırasında EUR.MED dolaşım Belgesi düzenlenmek istenmesi halinde firmalar 3. ülke menşeli girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesinden yararlanamazlar.(no-drawback rule)

PAMK SİSTEMİ İLE PAAMK SİSTEMİNDE STA EKİ MENŞE PROTOKOLLERİ AÇISINDAN TEMEL FARKLAR NELERDİR?

- PAMK Sisteminde taraflar arasında aynı menşe hükümlerini içeren menşe protokolleri bulunmaktadır. Ülkeler arasındaki ticarette üretimde kullanılan 3. ülke menşeli girdilerin gümrük vergilerinin firmalara geri ödenmesi yasağı (no-drawback rule) geçerlidir.

- EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi farketmeksizin, PAMK ülkelerinin birbirleri arasındaki tercihli ticaretinde üretimde kullanılan 3. ülke menşeli girdilerin gümrük vergileri ödenmelidir. İade yapılmaz. Yani PAMK ülkeleri arasında (Örneğin Türkiye’nin 1/98 Kapsamında tarım ürünleri, AKÇT STA kapsamında kömür-çelik ürünleri’nin AB’ye ihracatı, ve EFTA’ya STA kapsamındaki ihracatta) geri ödeme yasağına ilişkin kural (no-drawback rule) her zaman uygulanacaktır.

- PAAMK Sisteminde ise örneğin Türkiye’den İsrail hariç bir Akdeniz ülkesine ihracatta EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi halinde üretimde kullanılan 3. ülke menşeli girdiler için tahsil edilen gümrük vergilerinin firmaya iade edilmesi mümkündür. Yani İsrail ve EFTA hariç EUR.1 Dolaşım Belgesi ile bir Akdeniz ülkesine (Tunus, Fas, Suriye ve Mısır’a) ihracatta “no-drawback” kuralı uygulanmaz. (3. ülke menşeli maddelerin gümrük ve eş etkili vergileri firmaya iade edilir.)

- Sisteme taraf ülkelerin ikili ticaretlerinde esas aldıkları menşe kuralları farklılık arz edebileceği için ülkeler arasındaki tercihli ticarette EUR.1 Dolaşım Belgesi kullanılması ihraç konusu eşyanın ithal ülkesinden daha sonradan bir Akdeniz ülkesine kümülasyon kapsamında yeniden ihraç edilmesine engel teşkil edecektir.

ü PAN AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR-MED DOLAŞIM BELGESİNİN KULLANIMI NE ZAMAN ZORUNLUDUR?

Eğer Türkiye'de , ihraç konusu bir eşyanın üretiminde Akdeniz Ülkelerinin biri veya daha fazlasından STA kapsamında ithal edilmiş menşeli girdi kullanılıyorsa EUR-MED Dolaşım Belgesi kullanmak zorunludur.

ü PAN AVRUPA ÜLKELERİ İLE AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDAKİ TİCARETTE EUR.MED KULLANIMI

· Bir PAMK ülkesi örneğin Türkiye ile bir Akdeniz ülkesi örneğin İsrail arasında kümülasyon yapılmışsa

· Hiçbir ülkeye kümülasyon yapılmamışsa

· İmalatta kullanılan 3. ülke menşeli girdilerin vergisinin mutlaka ödenmesi gerekiyorsa

· EUR.MED kullanılması önerilir.

EUR.MED kullanılması halinde

· Türkiye'den PAAMK çerçevesinde STA bulunan bir Akdeniz ülkesine (İsrail hariç) EUR.1 dolaşım belgesi ile yapılacak ihracatta firmalar üretimde kullanılmak üzere ithal ettikleri 3. ülke menşeli girdiler için öngörülen gümrük vergilerini geri alabilirler. Dahilde İşleme Rejim Karar ve Tebliğ hükümleri saklıdır. Ancak bu durumda eşya ihraç edilen ülkeden daha sonra bir PAAMK ülkesine kümülasyon kapsamında yeniden ihraç edilemez.

· Ancak, ihracat sırasında EUR.MED dolaşım Belgesi düzenlenmek istenmesi halinde firmalar 3. ülke menşeli girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesinden yararlanamazlar.(no-drawback rule)

Ø EUR-MED DOLAŞIM BELGESİNİN DÜZENLENECEĞİ ÜLKELER

3 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + İSRAİL + AB(GB. Eşyası için) 27 TEMMUZ 2006
TR + İSRAİL + AB(tarım ürünleri için) 01 OCAK 2007
TR + FAS +AB (GB. Eşyası için) 27 TEMMUZ 2006
TR + FAS +AB (tarım ürünleri için) 01 OCAK 2007
TR + TUNUS + AB(GB. Eşyası için) 01 AĞUSTOS 2006
TR + TUNUS + AB(tarım ürünleri için) 01 OCAK 2007
TR + MISIR + AB (GB. Eşyası için) 01 MART 2007
TR + MISIR + AB (tarım ürünleri için) 01 MART 2007
TR + MISIR + TUNUS 01 MART 2007
TR + MISIR + FAS 01 MART 2007
TR + TUNUS + FAS 06 TEMMUZ 2006

4 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + MISIR + FAS + AB (GB. Eşyası için) 01 MART 2007
TR + MISIR + FAS + AB (tarım ürünleri için) 01 MART 2007
TR + TUNUS + FAS + AB (GB. Eşyası için) 01 AĞUSTOS 2006
TR + TUNUS + FAS + AB (tarım ürünleri için) 01 OCAK 2007
TR + TUNUS + FAS + MISIR 01 MART 2007


5 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + MISIR + FAS +AB(GB. Eşyası için) + TUNUS 01 MART 2007
TR + MISIR + FAS +AB(tarım ürünleri için) + TUNUS 01 MART 2007

6 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + MISIR + FAS+ AB+ TUNUS+ EFTA ÜLKELERİ 01 EYLÜL 2007

7 ÜLKENİN TARAF OLDUĞU ÇAPRAZ KÜMÜLASYON

TR + TUNUS + FAS + İSRAİL + SURİYE + MISIR + ÜRDÜN 01 MART 2011

Arasındaki tercihli ticarette EUR-MED Dolaşım Sertifikası kullanılmaktadır.

Ø EUR-MED DOLAŞIM BELGESİNİN DOLDURULMASI

1 no.lu hane İhracatçı firmanın tescilli ünvanı, açık adresi ve ülkesi;

2 no.lu hane Tercihli ticarette kullanılan sertifikanın hangi ülkeler arasındaki ticarette kullanıldığı belirtilir

3 no.lu hane İthalatçı firma'nın resmi kayıtlı ünvanı, İthalatçı firma'nın açık adresi ve ülkesi yazılır.

4 no.lu hane Ürünlerin menşei sayılan ülke

5 no.lu hane Varış ülkesi

6 no.lu hane Taşımaya ilişkin bilgiler.(TIR, uçak, gemi vb);

7 no.lu hane eşyanın kümülasyona tabi tutulması halinde "Cumulation applied with ...." işaretlenip kimlerle kümülasyona tabi olduğu belirtilecek. Kümülasyona tabi olmayan eşyalarda ise "No cumullation applied" kutucuğu işaretlenecektir.

Odamız tarafından doldurulacak ve mühürlenecek sütundur.

Yeşil menevişli ve Odamızda kalacak bir nüshası boş bırakılmak kaydıyla diğer üç nüshaya mühür vurulur ve Odamızdaki imzaya yetkili kişi tarafından imzalanır. Bu sütuna ayrıca İngilizce olmak kaydıyla tasdik tarihini belirten tarih kaşesi de vurulur.

8 no.lu hane İhracata konu malların sıra numarası; İhracata konu malların ad, marka, cins, koli vb. bilgileri yazılır. 4 no.lu hanede malın menşesi belirtildiğinden 8 no.lu hanede HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN, EŞYANIN MENŞEİNE DAİR AYRICA BİR İBAREYE YER VERİLEMEZ

9 no.lu hane İhracata konu malların brüt ağırlığı;

10 no.lu hane İhracata konu faturaya ait bilgiler (isteğe bağlı)

11 no.lu hane Gümrük İdaresi tarafından doldurulup vizelenir.

12 no.lu hane İhracatçı firmanın kaşesi ve firma yetkilisinin imzası ile evrakın doldurulma tarihi yazılır.

İhracatçı Beyanı sayfası

Ø EUR-MED DOLAŞIM BELGESİNİN ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER

ü Taahhütname

ü İhracat firmasının Türkçe ticari faturası. Fatura Maliye Bakanlığı onaylı veya Noter tasdikli olmak zorundadır.

ü Türk menşeli olmayan mallar için malın menşeini gösterir Gümrük Giriş Beyannamesi fotokopisi ve TEDARİKÇİ BEYAN FORMU

Ø İKİNCİ NÜSHA (DUPLICATE) EUR-MED DOLAŞIM BELGESİ

EUR-MED Dolaşım belgesinin çalınması,kayıp veya zayi edilmesi halinde düzenlenir.

ü Duplicate dilekçesi

ü İlk düzenlenen ve Odamızca onaylanan EUR.1 Dolaşım Belgesinin bir kopyası

ü Gümrük Çıkış Beyannamesi fotokopisi

ü İhracat faturası eklenerek başvuru yapılır.

İkinci nüsha olarak düzenlenen dolaşım belgesinin gözlemler bölümünde İKİNCİ NÜSHADIR anlamına gelen DUPLICATE kaşesi basılır. İlk düzenlenen EUR-MED Dolaşım Belgesinin tarih ve Seri no.su yazılır.

İkinci nüsha Dolaşım Belgesinin 11 nolu sütununda yer alan gümrük vizesi bölümüne ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır, yeni tarih ve numara verilmez. Bu nedenle ilk dolaşım belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Duplicate kaydını taşıyan EUR-MED dolaşım Belgesinin ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren 4 ay içinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

Ø SONRADAN VERİLEN EUR-MED DOLAŞIM BELGESİ

Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal veya özel şartlar nedeniyle EUR-MED Dolaşım belgesi düzenlenmediği hallerde, eşyanın ihracından sonra EUR-MED Dolaşım belgesi düzenlenebilir. Bunun için:

ü Taahhütname

ü EUR-MED düzenlemek için gerekli yukarıda daha önce bahsi geçen tüm evrakların tevsiki zorunludur.

ü EUR.1 VE EUR.MED DOLAŞIM BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLAR

1.Türkiye’den PAN AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ(PAAMK) çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması bulunan bir Akdeniz ülkesine (İsrail hariç) EUR.1 Dolaşım belgesi ile yapılacak ihracatta, firmalar üretimde kullanılmak üzere ithal ettikleri 3.ülke menşe girdiler için öngörülen gümrük vergilerini geri alabilirler.(Dahilde İşleme Rejim Karar ve Tebliğ hükümleri saklıdır)Bu durumda eşya ihraç edilen ülkeden daha sonra bir PAAMK ülkesine kümülasyon kapsamında yeniden ihraç edilemez.

Ancak, ihracat sırasında EUR.MED dolaşım belgesi düzenlenmek istenmesi halinde firmalar, 3.ülke menşeli girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesinden yararlanamazlar.(no-drawback kuralı)

PAAMK Sisteminde taraf ülkeler sisteme taraf ülkeye EUR.MED dolaşım belgesi eşliğinde yaptıkları ihracatta üretimde kullandıkları 3.ülke menşeli girdiler için öngörülen gümrük vergilerini ödemek zorundadır.

2.EUR.MED dolaşım belgelerinin özelliği ticaretin daha önceki aşamalarında sevkiyat konusu eşyanın hangi ülkeler menşeli girdilerin kümüle edilmesi suretiyle üretildiği bir başka ifadeyle eşyanın üretiminde kümülasyona ve/veya sevkiyata taraf ülkeleri göstermesidir.EUR.1 dolaşım belgesinde ise üretime katkı sağlayan ülkeler ve sevkiyatın gerçekleştirildiği tüm ülkeler belirtilmez.

3.EUR.MED belgesinin 7 no.lu hanesinde eşyanın kümülasyona tabi tutulması halinde” cumulation applied with…” işaretlenip hangi ülkelerle kümülasyona tabi olduğu belirtilir.Kümülasyona tabi olmayan eşyalarda ise “No cumulation applied” kutuğu işaretlenecektir.

4.Türkiye’nin ikili kümülasyonu bulunan Arnavutluk, Gürcistan, Filistin, Hırvatistan, Bosna Hersek’le olan ticaretinde sadece EUR.1dolaşım belgesi düzenlenmekte, EUR.MED dolaşım belgesi düzenlenememektedir.

5. Batı Balkan Kümülasyonu dahilinde Makedonya, Sırbistan ve Karadağ ile tamamlanan protokol kapsamında ihracatlarda yalnızca EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenmekte, EUR.MED dolaşım belgesi düzenlenememektedir.

6.Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında, ikili kümülasyondan yararlanmak amacıyla Türkiye’den faydalanan ülkelere yapılacak ihracatlarda yalnızca EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenebilmektedir.

EUR-MED Dolaşım Sertifikası Örneği 


-
EUR.MED Dolaşım Sertifikası Örneği
-
“Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05