Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

 İthalatta Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler

TSE ithal edilecek ürün ile ilgili Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından hazırlanan standartlara uygunlugunu değerlendirir.

 Aşağıdaki tebliğ ekinde belirtilen ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, ekli Başvuru Formu’nu tanzim ederek Türk Standartları Enstitüsünün en yakın temsilciliğine başvurur. Başvuru formunda, değerlendirmeye esas alınacak standart belirtilir.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde, ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere, “Uygunluk Belgesi” verilir. Değerlendirmeden olumsuz sonuç alınması halinde ise bu ürünlerin ithalatına gümrük idaresince izin verilmez.

 

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/1)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131231M1-1.htm

 

 İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler

(Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar )

https://www.tse.org.tr/docs/g%C3%B6zetim-ve-muayene/2011-1%20Say%C4%B1l%C4%B1%20DTS%20Tebli%C4%9Fi%20Ek-1.pdf?sfvrsn=0

İthalatta Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler

(Değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Yapılanlar )

Ücretler ve İlgili Laboratuvarlar

http://ybs.tse.org.tr/INTUygulama/TSEwebForm/DeneyUcret/IthalattaUygunlukUcretleri.pdf

 

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05