Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

İHRACAT BELGELERİ

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, “Onaylanmış Kişi Statüsü”ne ilişkin Tebliğinin 4. maddesinde, “Gümrük Yönetmeliğinin 23. ve 24. maddelerinde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere, gümrük mevzuatı kapsamında belirlenen basitleştirilmiş usuller, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere A, B veya C sınıfı onaylanmış kişi statüsü tanınır.” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan “ Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” alabilmek için gerekli belgeler arasında yer alan “Performans ve Güvenilirlik Formu” İhracatçı Birlikleri tarafından hazırlanarak onaylanmaktadır.
İhracatçı firmalar üye oldukları İhracatçı Birliğine bir dilekçe ile başvuruda bulunarak, imalatçı olarak yapmış oldukları ve başvuru tarihinden itibaren geriye dönük 2 yıllık ihracat rakamlarını içeren Performans ve Güvenilirlik Formu” nu talep edebilmektedirler.


Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111230M3-24.htm
ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)
http://www.alomaliye.com/2014/onaylanmis-kisi-statusune-iliskin-teblig-3.htm

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05